Nushaipru Marma Sonod

 • Kimon
 • Nushaipru Marma Sonod
Nushaipru Marma Sonod

Nushaipru Marma Sonod

Nushaipru Marma Sonod is op 25 februari 2012 geboren in de regio Bandarban, een droog en bergachtig gebied in het zuidoosten van Bangladesh. De familie van Sonod is erg arm. Zijn vader is overleden. Zijn moeder werkt als dagloner, maar verdient te weinig om voor Sonod te kunnen zorgen. Hij heeft twee broers. Zij wonen niet in het kindertehuis. Sonod heeft een boeddhistische achtergrond.

In januari 2021 is Sonod door zijn tante naar het Samaritan Children Home gebracht, uren rijden bij zijn familie vandaan. Naast onderwijs en voldoende en gezonde voeding krijgt hij hier ook het Evangelie te horen. Hij heeft dringend een sponsor nodig zodat het wonen in het kindertehuis bekostigd kan worden en zodat er kleding en schoolspullen voor hem gekocht kunnen worden.

Land
Bangladesh is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Door de laaggelegen ligging aan de monding van grote rivieren is het land erg vruchtbaar, maar zijn er ook vaak overstromingen. Bangladesh heeft een tropisch klimaat dat gekenmerkt wordt door drie seizoenen: een milde, droge winter van oktober tot maart, een hete, vochtige zomer van maart tot juni en een vochtig, warm regenseizoen (moesson) van juni tot oktober. Bangladesh is een islamitisch land. De tweede grote godsdienst is het hindoeïsme. Daarnaast is nog een klein deel van de bevolking boeddhist of christen.

Samaritan Children Home
Sinds de oprichting van Stichting Kimon in 1991 steunen wij het project Samaritan Children Home in Savar, bij de hoofdstad Dhaka. Een oase te midden van een land dat geteisterd wordt door armoede en natuurrampen. Hier worden ruim 400 wezen en halfwezen uit zeer arme gezinnen opgevangen. Kinderen die anders grote kans zouden hebben rechtstreeks in de goot te belanden, ontvangen hier onderwijs en een christelijke opvoeding, en krijgen zo een toekomst. Het is belangrijk dat in deze door de islam gedomineerde maatschappij straks goed opgeleid en toegeruste christenjongeren instromen.

Informatieblad


Ja, ik sponsor Nushaipru Marma Sonod voor €1,- per dag!



  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift

  Nieuwe veldwerkers

  1. Familie Blok
   193 dagen resterend
  2. Hans en Gerrie Kasbergen
   193 dagen resterend
  3. Marianne Janse
   193 dagen resterend
  4. Mirjam Marijs
   193 dagen resterend