Oxana

Kimon-Oxana

Oxana

Geboortedatum:         11 mei 2003
Woonplaats:               Kiev/Oekraïne

Informatie over ouders:
Oxana woont bij haar vader en oma thuis. Haar moeder is een aantal jaar geleden overleden aan kanker. Ze heeft een jonger zusje, Sofia.

Gezinssamenstelling: 
Vader Nicolay, Oksana en Sofia, met een inwonende oma. (moeder van moeder)

Levensgeschiedenis:
Oxana heeft het Syndroom van Down en een ontwikkelingsniveau F70/F80.

Beschrijving van karakter/ manier van doen:
Oxana is een schoolvoorbeeld voor Down Syndroom. Heerlijk koppig, aanhankelijk, met grote spraak en articulatieproblemen. 

Reden van sponsoring:
Oxana zit al 9 jaar op school van het project “Perspectiva 21.3”. Dit is een project voor speciaal onderwijs in Kiev. Ze zit in een van de drie klassen “Radist” (het Oekraiense woorde voor vreugde). Klassen met deskundig christelijk onderwijspersoneel  binnen de staatsschool Internaat #26. Voor kinderen als Oxana is dit een unieke mogelijkheid om naar school te kunnen gaan. De extra kosten van dit speciaal onderwijs (vertaal- en drukwerk, hogere salarissen van gekwalificeerde leerkrachten e.d.) moeten door de ouders en giften vanuit o.a. Nederland worden bekostigd.

School/dagbesteding:
School met een keer per week stage in de praktijk. (Bakkerij, supermarkt, restaurant.)

Bezoek kerkdiensten:
Oxana en haar familie horen tot de Oekraiens Orthodoxe kerk. De laatste jaren, met name na het overlijden van haar moeder Marina, bezoekt ze samen met haar vader en zusje regelmatig de club voor kinderen met een verstandelijke handicapt van de Baptisten gemeente in Kiev. Uit deze club ik ook een Bijbelstudiegroep ontstaan voor ‘onkerkelijken’. Vader Nicolay bezoekt deze Bijbelstudie trouw. In heeft pas zelf hardop gebeden.


Ja, ik sponsor Oxana voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Nieuwe veldwerkers

 1. Familie Blok
  505 dagen resterend
 2. Hans en Gerrie Kasbergen
  505 dagen resterend
 3. Marianne Janse
  505 dagen resterend
 4. Mirjam Marijs
  505 dagen resterend