Quinito Luis Mtika

  • Kimon
  • Quinito Luis Mtika
Quintino

Quinito Luis Mtika

Quinito is geboren in 2012. Zijn vader is lang ziek geweest en overleden. Met nog 2 broertjes en zusjes woont hij bij zijn moeder. Het gezin behoort tot de zevende dag adventisten. Ze hebben te weinig geld om naar school te gaan. Kunt u dit bieden?

 

 


Ja, ik sponsor Quinito Luis Mtika voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.