Quinito Luis Mtika

  • Kimon
  • Quinito Luis Mtika

Quinito Luis Mtika

Quinito is geboren in 2012. Zijn vader is lang ziek geweest en overleden. Met nog 2 broertjes en zusjes woont hij bij zijn moeder. Het gezin behoort tot de zevende dag adventisten. Ze hebben te weinig geld om naar school te gaan. Kunt u dit bieden?

 

 


Ja, ik sponsor Quinito Luis Mtika voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.