Quintino Na N’Tchále

  • Kimon
  • Quintino Na N’Tchále
Quintino Na N'Tchale, 19-08-2008

Quintino Na N’Tchále

Quintino Na N’Tchále, 19-08-2008, Pilon di Zinsa, sector Komo, provincie Tombali, Guinee-Bissau.

Quintino is een jongen met het Sindroom van Down. Daardoor kan hij moeilijk leren en met veel moeite praten. Hij woont wat achteraf met zijn familie op een eiland in het uiterste zuiden van Guinee-Bissau. De familie heeft familie gevraagd in Buba om Quintino te kunnen ontvangen, zodat hij naar de MLK-klas kan in Buba.  Hij is daar nog niet begonnen. Quintino deed eerst weinig, maar vrijwilligers van Jedidja gaan regelmatig bij hem op bezoek en hebben de familie gestimuleerd om Quintino dingen aan te leren, al duurt dat wat langer dan bij de andere kinderen.

De vader van Quintino is overleden, de moeder zorgt goed voor hem, zij doet het huishouden en helpt ook mee met het werken op het land. Quintino heeft nog een oudere broer en zus en nog een jonger zusje.

In zijn dorp wordt zondagsschool gegeven en daar gaat Quintino wel heen.


Ja, ik sponsor Quintino Na N’Tchále voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.