Rajib Tripura

Rajib Tripura

Rajib is geboren in 2006. Hij is een vriendelijke, christelijke jongen. Hij woonde als kind op een boerderij in een droge berachtige omgeving. Hij woont sinds 2013 in het Childrens Home omdat de familie te arm was om goed voor hem te zorgen. Kunt u hem iets extra’s geven om deze scholing te kunnen blijven volgen?


Ja, ik sponsor Rajib Tripura voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.