Ronisa Mendis

Ronisa Mendis

Ronisa Mendis is op 20 mei 2006 geboren en woont bij haar oma en andere familie in Catunco, een klein plaatsje in het zuiden van Guinee-Bissau. De moeder van Ronisa woont helemaal in de hoofdstad Bissau, zeker zes uur rijden bij Catunco vandaan. Omdat haar moeder veel ziek is, kon zij niet voor Ronisa zorgen. Ronisa is geboren met een afwijking aan haar been en voet. Aan haar linkervoet heeft ze twee tenen. Verder is haar linkerbeen korter, dunner en zwakker waardoor ze moeilijk loopt en snel moe is bij het lopen van langere afstanden. Ze heeft hiervoor een beenorthese. Ronisa gaat naar school, maar moet hiervoor wel een eind lopen. Ze probeert altijd te gaan, behalve als ze teveel pijn heeft. Ronisa gaat ook naar de kerk. Die is gelukkig dicht bij haar huis.

Land
Guinee-Bissau, een land in het westen van Afrika, grenzend aan de Atlantische Oceaan en aan de landen Senegal en Guinee. In het zuiden ligt de provincie Tombali. Hier ligt het plaatsje Catunco, waar Ronisa woont. De officiële taal van Guinee-Bissau is Portugees.

Guinee-Bissau behoort tot de allerarmste landen ter wereld. Inwoners zijn vrijwel geheel afhankelijk van de opbrengsten van het land. Er is geen openbare elektriciteitsvoorziening en zelfs in de steden is drinkbaar water niet vanzelfsprekend, laat staan in de afgelegen dorpjes. Vrouwen en kinderen slepend met grote jerrycans water is een dagelijks terugkerend beeld.

Een groot deel van de bevolking hangt het animisme aan, een natuurgodsdienst waarbij krachten uit de natuur aanbeden worden. Het animisme kenmerkt zich ook door angst voor ziekte of onheil. Kinderen met een beperking worden in Guinee-Bissau dan ook gezien als veroorzakers van ziekten, ellende en de dood in families. Daarom wil een groot deel van de gemeenschap niets met gehandicapte kinderen te maken hebben en werpt hen weg. Deze ‘onzichtbare’ kinderen, nu vaak verborgen in donkere hutten, wil Kimon naar buiten halen en letterlijk in het licht zetten.

Project Jedidja
Het team van Jedidja is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali, een groot gebied in zuidwest Guinee-Bissau. Daar realiseert Jedidja zorg voor ruim 500 kinderen met een beperking en stimuleert hen in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Deze zorg is gebaseerd op een CBR-aanpak (Community Based Rehabilitation) waarbij kinderen binnen de eigen familie en gemeenschap opgroeien. Daar ontvangen ze zorg en begeleiding en worden ze maandelijks bezocht door een ambulant begeleider. Centraal staat hierbij de boodschap naar de ouders: uw kind is een waardevol schepsel! Daarnaast ontvangen kinderen passend onderwijs zodra dat mogelijk is.

Informatieblad


Ja, ik sponsor Ronisa Mendis voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift