Ronita Tripura

Ronita Tripura

Ronita Tripura

Ronita komt uit zo ongeveer het verste puntje van Bangladesh. Twee jaar geleden leefde ze daar nog als wees. Haar beide ouders zijn overleden en een tante heeft haar naar het Samaritan Childrens Home gebracht. Ronita heeft een christelijke achtergrond en deze wordt voortgezet in het huis en op de school waar ze nu zit. Ze heeft 3 broers en 2 zussen die helaas geen van allen in het huis wonen. Ze woont daar dus zonder bloedverwanten. Wilt u haar uw liefde,  aandacht en wat geld geven?


Ja, ik sponsor Ronita Tripura voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.