Royel Mridul

Royel Mridul

Royel Mridul

Royel is een vriendelijke boekenwurm die ook nog eens graag tekent! Hij is in een Christelijk gezin opgevoed. Zijn moeder werkt in de kledingindustrie. Omdat dat niet genoeg verdient, is er geen geld om de schoolkosten te kunnen betalen. Daarom is Royel via zijn tante in het Childrens Home gekomen om hier goede zorg te krijgen. Wilt u dit voortzetten?


Ja, ik sponsor Royel Mridul voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.