Salva Na Bissonsa

Salva Na Bissonsa

Salva Na Bissonsa, 08-06-2008, Cudico, sector di Komo, provincie Tombali.

Salva is geboren met 7 maanden. Hij is in zijn jonge leven veel ziek geweest. Ze denken dat hij niet doof geboren is, maar door ziekte doof is geworden, toen hij nog heel jong was. De oma van Salva zorgt voor Salva.

Salva is in 2018 een paar maanden in Buba geweest naar de school, waar ook dove kinderen extra aandacht krijgen, maar Salva was niet gewend aan de stad en de familie die hem had in Buba, kon daarom niet goed voor hem zorgen. Salva was gewend om overal heen te lopen in het dorp waar hij woonde, omdat hij iedereen kende. De moeder van Salva was erg bezorgd en heeft Salva weer opgehaald en mee naar huis genomen.

Salva is ook enigst kind van zijn moeder en ze kan hem dan ook niet loslaten, op deze jonge leeftijd. Ook zijn oma houdt veel van Salva, waardoor ze beiden wel eens vergeten om Salva dingen aan te leren voor de toekomst en hem behoorlijk verwennen (door alles voor hem te doen). De familie van Salva heeft begeleiding nodig in de opvoeding van Salva.

Salva gaat naar de zondagsschool.

Informatieblad


Ja, ik sponsor Salva Na Bissonsa voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift

  Nieuwe veldwerkers

  1. Familie Blok
   193 dagen resterend
  2. Hans en Gerrie Kasbergen
   193 dagen resterend
  3. Marianne Janse
   193 dagen resterend
  4. Mirjam Marijs
   193 dagen resterend