Salva Na Bissonsa

Salva Na Bissonsa

Salva Na Bissonsa is geboren op 8 juni 2008. Hij is twee maanden te vroeg geboren en is in zijn jonge leven veel ziek geweest. Hierdoor is hij al op jonge leeftijd doof geworden. Salva is het enigst kind van zijn moeder en zowel zijn moeder als zijn oma houden veel van hem. Zij weten echter niet hoe ze Salva moeten opvoeden en doen alles voor hem. Salva woont bij zijn oma en gaat naar de zondagsschool.

Vanwege zijn doofheid kan Salva in de buurt van het dorp waar hij woont geen onderwijs volgen. Naast het feit dat onderwijs nodig is om verder te komen in het leven, tel je in de samenleving van Guinee-Bissau ook pas mee als je onderwijs ontvangt. In 2018 is Salva een paar maanden in Buba naar school geweest. Hier wordt het onderwijs ondersteund door gebarentolken. Salva was echter niet gewend aan het leven in de stad en liep overal heen. De familie waar hij woonde kon hierdoor niet goed voor hem zorgen. Daarnaast kon zijn moeder Salva niet loslaten en was zij erg bezorgd. Zij heeft Salva toen weer opgehaald en mee naar huis genomen. Om het voor Salva mogelijk te maken dat hij weer naar school in Buba kan, is er thuis intensieve begeleiding nodig. Hiervoor is dringend een sponsor nodig.

Land
Guinee-Bissau, een land in het westen van Afrika, grenzend aan de Atlantische Oceaan en aan de landen Senegal en Guinee. In het zuiden ligt de provincie Tombali. Hier ligt het plaatsje Cudico, waar Salva woont. De officiële taal van Guinee-Bissau is Portugees.

Guinee-Bissau behoort tot de allerarmste landen ter wereld. Inwoners zijn vrijwel geheel afhankelijk van de opbrengsten van het land. Er is geen openbare elektriciteitsvoorziening en zelfs in de steden is drinkbaar water niet vanzelfsprekend, laat staan in de afgelegen dorpjes. Vrouwen en kinderen slepend met grote jerrycans water is een dagelijks terugkerend beeld.

Een groot deel van de bevolking hangt het animisme aan, een natuurgodsdienst waarbij krachten uit de natuur aanbeden worden. Het animisme kenmerkt zich ook door angst voor ziekte of onheil. Kinderen met een beperking worden in Guinee-Bissau dan ook gezien als veroorzakers van ziekten, ellende en de dood in families. Daarom wil een groot deel van de gemeenschap niets met gehandicapte kinderen te maken hebben en werpt hen weg. Deze ‘onzichtbare’ kinderen, nu vaak verborgen in donkere hutten, wil Kimon naar buiten halen en letterlijk in het licht zetten.

Project Jedidja
Het team van Jedidja is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali, een groot gebied in zuidwest Guinee-Bissau. Daar realiseert Jedidja zorg voor ruim 500 kinderen met een beperking en stimuleert hen in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Deze zorg is gebaseerd op een CBR-aanpak (Community Based Rehabilitation) waarbij kinderen binnen de eigen familie en gemeenschap opgroeien. Daar ontvangen ze zorg en begeleiding en worden ze maandelijks bezocht door een ambulant begeleider. Centraal staat hierbij de boodschap naar de ouders: uw kind is een waardevol schepsel! Daarnaast ontvangen kinderen passend onderwijs zodra dat mogelijk is.

Informatieblad


Ja, ik sponsor Salva Na Bissonsa voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift

  Nieuwe veldwerkers

  1. Familie Blok
   96 dagen resterend
  2. Hans en Gerrie Kasbergen
   96 dagen resterend
  3. Marianne Janse
   96 dagen resterend
  4. Mirjam Marijs
   96 dagen resterend