Sebika Tripura

Sebika Tripura

Sebika Tripura

Sebika is een gezond meisje dat in 2009 is geboren. Haar vader is overleden en nu moet moeder voor Sebika en haar andere dochter zorgen.  Omdat ze zo arm zijn heeft opa haar naar het Samaritan Childrens Home gebracht waar ze nog meer over Jezus kan leren. Ze komt uit een Christelijk gezin. Wilt u haar helpen om hier te kunnen blijven studeren?


Ja, ik sponsor Sebika Tripura voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.