Sunfon Fuan Na Hoda

 • Kimon
 • Sunfon Fuan Na Hoda
Sumfon Hada

Sunfon Fuan Na Hoda

Sunfon is op 8 mei 2004 geboren en woont bij zijn ouders in Dodoc, ten noordwesten van Buba. Zijn vader is landbouwer en zijn moeder zorgt voor het huishouden. Sunfon heeft problemen met zijn ogen waardoor hij alleen vanuit een bepaalde hoek iets kan zien. Zijn zusje heeft ook een oogaandoening. Sunfon is behulpzaam en leergierig. Door het probleem met zijn ogen is hij echter jaren niet naar school geweest. Om toch iets van de lesstof mee te krijgen, stond hij soms buiten bij het raam van de school. Sunfon gaat naar de kerk in zijn dorp.

Sinds een paar jaar gaat Sunfon naar de school in het dorp. De familie van Sunfon is erg arm en heeft daarom hulp nodig om het schoolgeld te kunnen betalen. Daarnaast heeft Sunfon aangepaste leerboeken nodig met een grotere letter of een telefoon zodat lessen opgenomen kunnen worden en hij deze later kan herhalen. Door Sunfon te sponsoren krijgt hij de benodigde hulpmiddelen en krijgt hij de mogelijkheid toch onderwijs te volgen en zich voor te bereiden op zijn toekomst.

Land
Guinee-Bissau, een land in het westen van Afrika, grenzend aan de Atlantische Oceaan en aan de landen Senegal en Guinee. In het westen ligt de provincie Quinara. Hier ligt Buba, de plaats waar Assanatu woont. De officiële taal van Guinee-Bissau is Portugees.

Guinee-Bissau behoort tot de allerarmste landen ter wereld. Inwoners zijn vrijwel geheel afhankelijk van de opbrengsten van het land. Er is geen openbare elektriciteitsvoorziening en zelfs in de steden is drinkbaar water niet vanzelfsprekend, laat staan in de afgelegen dorpjes. Vrouwen en kinderen slepend met grote jerrycans water is een dagelijks terugkerend beeld.

Een groot deel van de bevolking hangt het animisme aan, een natuurgodsdienst waarbij krachten uit de natuur aanbeden worden. Het animisme kenmerkt zich ook door angst voor ziekte of onheil. Kinderen met een beperking worden in Guinee-Bissau dan ook gezien als veroorzakers van ziekten, ellende en de dood in families. Daarom wil een groot deel van de gemeenschap niets met gehandicapte kinderen te maken hebben en werpt hen weg. Deze ‘onzichtbare’ kinderen, nu vaak verborgen in donkere hutten, wil Kimon naar buiten halen en letterlijk in het licht zetten.

Project Jedidja
Het team van Jedidja is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali, een groot gebied in zuidwest Guinee-Bissau. Daar realiseert Jedidja zorg voor ruim 500 kinderen met een beperking en stimuleert hen in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Deze zorg is gebaseerd op een CBR-aanpak (Community Based Rehabilitation) waarbij kinderen binnen de eigen familie en gemeenschap opgroeien. Daar ontvangen ze zorg en begeleiding en worden ze maandelijks bezocht door een ambulant begeleider. Centraal staat hierbij de boodschap naar de ouders: uw kind is een waardevol schepsel! Daarnaast ontvangen kinderen passend onderwijs zodra dat mogelijk is.

Informatieblad


Ja, ik sponsor Sunfon Fuan Na Hoda voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift