Tagor Saikat

Tagor Saikat

Tagor is geboren in 2010. Hij woont nu ongeveer een jaar in het Childrens Home. Zijn familie is zeer arm. Zijn vader werkt als dagloner. Wilt u Tagor ondersteunen?


Ja, ik sponsor Tagor Saikat voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.