Tcham Carlos Na Mada

 • Kimon
 • Tcham Carlos Na Mada

Tcham Carlos Na Mada

Tcham Carlos Na Mada is geboren op 27 maart 2006 en is de tweede in de rij van zeven kinderen. Hij heeft een broer, vier broertjes en een zusje. Het gezin woont in Areia, een klein plaatsje in het zuiden van Guinee-Bissau. De vader van Tcham werkt op het land en studeert. Zijn moeder zorgt voor het gezin en het huishouden. Tcham heeft een vorm van Cerebrale Parese. Hierdoor heeft hij verminderde kracht in zijn spieren. Hij kan wel staan en lopen, maar soms lijkt het even te haperen in zijn hoofd en kan hij opeens niet meer vooruit. Dan moet hij even bij de hand genomen worden om de volgende stappen te kunnen zetten. Naast zijn lichamelijke beperking is Tcham ook erg traag van begrip.

Omdat Tcham zich erg schaamt voor zijn lichaam gaat hij niet naar school. Bovendien is er bij hem in de buurt geen school waar hij heen zou kunnen vanwege zijn lagere intelligentie. Naast het feit dat onderwijs nodig is om verder te komen in het leven, tel je in de samenleving van Guinee-Bissau ook pas mee als je onderwijs ontvangt. In Buba, ruim zestig kilometer verderop, is een school met aangepast onderwijs voor moeilijk lerende kinderen. Dit is precies wat Tcham nodig heeft. Om het mogelijk te maken dat hij hier naar school kan gaan, heeft Tcham een sponsor nodig.

Land
Guinee-Bissau, een land in het westen van Afrika, grenzend aan de Atlantische Oceaan en aan de landen Senegal en Guinee. In het zuiden ligt de provincie Tombali. Hier ligt het plaatsje Areia, waar Tcham woont. De officiële taal van Guinee-Bissau is Portugees.

Guinee-Bissau behoort tot de allerarmste landen ter wereld. Inwoners zijn vrijwel geheel afhankelijk van de opbrengsten van het land. Er is geen openbare elektriciteitsvoorziening en zelfs in de steden is drinkbaar water niet vanzelfsprekend, laat staan in de afgelegen dorpjes. Vrouwen en kinderen slepend met grote jerrycans water is een dagelijks terugkerend beeld.

Een groot deel van de bevolking hangt het animisme aan, een natuurgodsdienst waarbij krachten uit de natuur aanbeden worden. Het animisme kenmerkt zich ook door angst voor ziekte of onheil. Kinderen met een beperking worden in Guinee-Bissau dan ook gezien als veroorzakers van ziekten, ellende en de dood in families. Daarom wil een groot deel van de gemeenschap niets met gehandicapte kinderen te maken hebben en werpt hen weg. Deze ‘onzichtbare’ kinderen, nu vaak verborgen in donkere hutten, wil Kimon naar buiten halen en letterlijk in het licht zetten.

Project Jedidja
Het team van Jedidja is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali, een groot gebied in zuidwest Guinee-Bissau. Daar realiseert Jedidja zorg voor ruim 500 kinderen met een beperking en stimuleert hen in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Deze zorg is gebaseerd op een CBR-aanpak (Community Based Rehabilitation) waarbij kinderen binnen de eigen familie en gemeenschap opgroeien. Daar ontvangen ze zorg en begeleiding en worden ze maandelijks bezocht door een ambulant begeleider. Centraal staat hierbij de boodschap naar de ouders: uw kind is een waardevol schepsel! Daarnaast ontvangen kinderen passend onderwijs zodra dat mogelijk is.

Informatieblad


Ja, ik sponsor Tcham Carlos Na Mada voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift