Vanessa Filipe

Vanessa Filipe

Vanessa is geboren in 2014. Haar vader is overleden. Samen met nog 4 broertjes en zusjes woont ze bij haar moeder. Het huisje waarin ze wonen is er slecht aan toe. Moeder verbouwt het één en ander op een stuk grond, maar dit is niet voldoende. Kunt u Vanessa helpen?


Ja, ik sponsor Vanessa Filipe voor €1,- per dag!


Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.