ONDERNEMERSAVOND:
“Koninklijk ondernemen”

Kimon, kinderen en ondernemerschap

Sprekers:
80 jaar ondernemerswijsheid. Van harde zakenman tot koninklijke ondernemer.

Gert van Putten, oprichter Zonne-ei-fram B.V. en initiatiefnemer Double Harvest

Onderwijs door en voor Mozambikanen
Wiebe van Horssen, projectleider project Espanor in Mozambique.

Maandag 12 november
Start 18:15 tot 21:30u, inloop vanaf 18:00u. Wij verzorgen uw diner

Locatie:
De Oude Duikenburg
Voorstraat 30
4054 MX Echteld

Stichting Kimon | Laan van Westenenk 12. Apeldoorn | info@kimon.nl | 085 – 0407610

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.