Sponsor een kind

Een kind een hoopvolle toekomst geven? Dat kan!

Sponsor een kind en maak het verschil.

Aanmeldformulier


een kind voor €1,00 per dageen gezin (klein) voor € 1,65 per dageen gezin (groot) voor € 2,50 per dag


Aline Spies
Aline Spiescoördinator van het sponsorprogramma KimonKidz
‘Kinderen hebben mijn hart. Dat ik iets kan betekenen voor hun geestelijk en lichamelijke welzijn vind ik een mooie taak’.

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.