Nieuwsbrief

Stichting Kimon is een interkerkelijke zendingsorganisatie met het doel wereldwijd kinderen te bereiken met het Evangelie en hen een helpende hand te bieden. Dit gebeurt voornamelijk door veldwerkers die in samenwerking met hun kerkelijke gemeente worden uitgezonden.

Onze nieuwsbrief KimonNieuws verschijnt 3 keer per jaar in een oplage van 11.000 exemplaren. We sturen het gratis naar onze donateurs en belangstellenden van de stichting.

Het online archief biedt toegang tot eerdere nieuwsbrieven. Ook kunt u hier uitgaven vinden van ons vorig blad Discipel.

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl