Zuid-Afrika, Durbanville

  • Kimon
  • Zuid-Afrika, Durbanville
Zuid-Afrika Durbanville

Zuid-Afrika | Durbanville Childrens Home

Durbanville Children’s Home is een kindertehuis ten oosten van Kaapstad. Al 137 jaar lang biedt dit kindertehuis zorg aan vele kinderen die door de kinderbescherming uit huis zijn geplaatst. Momenteel wonen er ongeveer 150 kinderen tussen de 2 en 18 jaar. Deze kinderen zijn ernstig getraumatiseerd door kindermishandeling, verwaarlozing en misbruik. Daarnaast hebben veel kinderen een grote achterstand door het foetaal alcoholsyndroom. Het kindertehuis helpt de kinderen op weg naar hun toekomst. Ze kunnen naar school, krijgen alle zorg en liefde die ze nodig hebben en het belangrijkste: er wordt verteld over de liefde en trouw van onze Heere Jezus Christus.

Evangelisatie
Elke week is er in het kindertehuis een bijbelclub voor tienermeiden. De vrijwilligster die dit geeft, gaat helaas stoppen. Janine volgt een cursus tot Bijbelclubleidster met het doel om deze bijbelclub over te gaan nemen. Naast haar taken in het kindertehuis is Janine ook betrokken bij de plaatselijke kerk van de kinderen. Hier helpt ze mee met diverse projecten voor zowel kinderen uit de kerk als kinderen uit de omliggende krottenwijken. Ook zal Janine gaan fungeren als contactpersoon tussen de kerk en het kindertehuis zodat de kinderen van het kindertehuis ook mee kunnen doen met de activiteiten die vanuit de kerk georganiseerd worden.

Onderwijs
Muziek is erg belangrijk in de Zuid-Afrikaanse cultuur. Voor de kinderen is het bovendien een manier om hun emoties te uiten en het stimuleert hen in de ontwikkeling. Samen met haar collega’s hoopt Janine daarom christelijke muzieklessen te gaan geven in het kindertehuis. Het kindertehuis heeft ook een project voor de kinderen als ze 18 jaar zijn. Bij dat project worden ze geholpen op weg naar een zelfstandig en volwassen bestaan.

Woonvormen
De kinderen in Durbanville Children’s Home komen allemaal uit een onveilige thuissituatie. Zij missen de warmte van een gezin. De vrijwilligers in het kindertehuis doen er alles aan om deze kinderen een warm thuis te geven.

Doneren
Doneer onder andere voor dit project op:

Janine Hertgers

Over mij
Mijn naam is Janine Hertgers. Ik ben geboren in Epe en heb de laatste jaren in Apeldoorn gewoond. Na mijn opleiding tot pedagogisch medewerker Jeugdzorg ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met Zuid-Afrika. In 2023 hoop ik uitgezonden te worden naar Durbanville om daar onder andere in het Durbanville Children’s Home te gaan werken.

Roeping
Ik mag ervaren en geloven dat de Heere mij heeft geroepen om Zijn liefde en Woord te verspreiden onder de kinderen van Zuid-Afrika. Dat is tenslotte ook Zijn eigen opdracht: ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken…’ (Matth. 28:19), een tekst die mij de afgelopen tijd erg aansprak. Hij belooft daarna ook: ‘En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.’ (Matth. 28:20)

Hoofdstad Pretoria – bestuurlijk
Kaapstad – wetgevend
Bloemfontein – rechterlijk
Taal Afrikaans, Engels, Zoeloe
Inwoners 48.375.645
Oppervlakte 1.221.037 km²
Levensverwachting 49 jaar
Religie Christendom: 75,5%
Kindersterfte 41/1000
HIV besmetting 17,9%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten