‘en-route’

Afgelopen 4 januari vloog ik naar Engeland om de 10-weekse cursus ‘en-route’ als voorbereiding op mijn werk in Zuid- Afrika. Ik was benieuwd hoe het zou zijn, wat ik zou gaan leren!
Nu ben ik weer zo’n 2 weken terug ‘in town’ en kijk ik terug op een enorm mooie, goede en leerzame tijd! Waardevol voor de rest van mijn leven!

Vanaf het eerste lesuur tot het laatste uur was het interessant en de lesstof van belang. De ‘en-route’ cursus is opgebouwd uit modules en de eerste module is ‘who am I’ (wie ben ik). Gelijk de diepte in; er wordt direct tot je hart gesproken, wat geloof je, en dat blijft de hele cursus. Alles is goed onderbouwd vanuit de Bijbel en naast de lesstof worden er veel vanuit de praktijk gedeeld, de vaste leerkrachten van de cursus hebben jaren in o.a. Nepal gewerkt.

Een aantal andere modules die aan de orde komen zijn; ‘relating and integrating across cultures’ (hoe verhoud ik mij tot en integreer ik in andere culturen) en ‘integral Mission'(volledige missie; betrekking op heel je leven).

Het was een goede tijd, ik heb veel geleerd en er is een goed fundament gelegd van waaruit ik mijn werk in Zuid-Afrika straks kan gaan doen! Inclusief praktische handvaten. Maar het was ook ‘heftig’, ik heb dingen verwerkt. Ik ben veranderd, God heeft mij veranderd (Hij weet wat nodig is) en daar ben ik dankbaar voor, ik wordt er sterker door. Na deze cursus ben ik beter voorbereid op mijn taak en ik kijk er des te meer naar uit om te beginnen!

Volg mij op facebook : Jose Op MissieStichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Nieuwe veldwerkers

 1. Familie Blok
  95 dagen resterend
 2. Hans en Gerrie Kasbergen
  95 dagen resterend
 3. Marianne Janse
  95 dagen resterend
 4. Mirjam Marijs
  95 dagen resterend