Bangladesh

Bangladesh

  • € 1.922,80 Gedoneerd
  • € 10.000,00 Doelstelling
  • 1 Donateurs
19.23% opgehaald

Over de campagne

Samaritan Children Home

Samaritan Children Home

Sinds de oprichting van Stichting Kimon in 1991 steunen wij het project Samaritan Children Home bij de hoofdstad Dhaka. Het is hiermee het oudste project van de stichting. Ongeveer 350 (half) wezen en kinderen uit zeer arme gezinnen worden hier opgevangen. Een oase te midden van een land dat geteisterd wordt door armoede en natuurrampen. Kinderen die anders grote kans zouden hebben rechtstreeks in de goot te belanden, ontvangen hier onderwijs en een christelijke opvoeding, en krijgen zo een toekomst. Het is belangrijk dat in deze door de Islam gedomineerde maatschappij straks goed opgeleid en toegeruste christenjongeren instromen.

Ga hier naar de site van Samaritan Children Home.

Sponsorplan

Samen met 6 sponsoren uit het buitenland, ondersteunt Kimon dit project door middel van sponsoring. Voor 1 euro per dag geeft u een kind in Bangladesh een toekomst!

Volksrepubliek Bangladesh

 hoofdstad Dhaka
 taal Bengaals
 inwoners 166.280.712
 oppervlakte 143.998 km²
 levensverwachting 70 jaar
 religie Islam 89,5%, Hindoe 9,6%
 kindersterfte 45/1000
 HIV besmetting 0,1%
  • Verslag Bangladesh - Een zachte bries komt de klas binnen. Wat blaadjes dwarrelen door de deuropening. Ik sta bij het schoolbord met een wit krijtje in m’n handen. 49 paar verwachtingsvolle ogen kijken Lees meer...

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.