Mozambique

Zendingskinderen

Mozambique

 • € 0,00 Gedoneerd
 • € 10.000,00 Doelstelling
 • 0 Donateurs
0.00% opgehaald

Over de campagne

Over dit project

Onderwijs voor hoofd, hart en handen

In Milange district wordt in samenwerking met de lokale organisatie ESPANOR onderwijs gepromoot; van kleuter- en basisonderwijs tot vakonderwijs; van rurale gebiedsontwikkeling tot training van kinder-, jongerenwerkers en kerkleiders. Kenmerkend is de integrale aanpak, oftewel: onderwijs voor hoofd, hart en handen.

Mensen leren zichzelf te helpen

Het veldwerk in Milange valt onder de leiding van Wiebe van Horssen. Marit Verweij was aan het project verbonden als onderwijsvrijwilliger. Onder haar verantwoordelijkheid valt het sponsorproject. Uitgangspunt in de werkwijze is: “Mensen helpen is goed, mensen leren zichzelf te helpen is beter.” Daarom wordt veel tijd besteed aan het begeleiden van de lokale werkers van de organisatie ESPANOR. Zij zijn de beste zendingswerkers; kennen de taal, de cultuur en zij blijven.

Verwachting van Nieuwe Bloei

De naam ESPANOR staat voor ‘Verwachting van Nieuwe Bloei’. Uitgangspunt is Job 14:7-9: “Voor een boom is er altijd hoop, zelfs als hij afgehouwen is, blijven er nieuwe loten komen.” De oprichters van ESPANOR werden geconfronteerd met de sociaaleconomische en geestelijke noden in Milange district. Maar ondanks dat is er hoop. Door haar werk heen wil ESPANOR mensen hoop geven voor het leven nu en de toekomst straks.

Ga hier naar de site van Novo Rebento.

Wiebe en Gerdine van Horssen
Wiebe en Gerdine van HorssenMozambique

Wiebe en Gerdine van Horssen

Wiebe en Gerdine van Horssen zijn vanaf april 2010  tot juni 2018 uitgezonden als veldwerkers naar Milange, Mozambique. Daar waren zij betrokken bij het werk van de lokale organisatie ESPANOR; een initiatief van Mozambikanen voor Mozambikanen. Het is bijzonder om te zien hoe God dit initiatief zegent en daardoor heen zijn Koninkrijk bouwt.

Wiebe en Gerdine zijn gezegend met 3 kinderen: Iyonna (2010), Athalya (2011) en Yanoah (2016). Marit Verweij, orthopedagoog, gaf in die periode thuisonderwijs aan Iyonna en Athalya. Daarnaast was zij actief als onderwijsvrijwilliger voor ESPANOR. Zij gaf zij leerkrachten van de kleuter- en bassischool advies in onderwijsmethoden. Nu coördineert Marit het sponsorprogramma,

Gerdine, Verzorgende IG,  was ook werkzaam op de medische administratie. Sinds juni 2018 wonen Wiebe, Gerdine en Marit weer in Nederland.

Wiebe volgde een opleiding in Management, Economie en Recht en Theologie. Een combinatie die goed van pas komt in het veldwerk. Zijn taak is om als consultant collega’s praktisch en geestelijke te coachen en ESPANOR te adviseren op organisatieniveau en bij de uitvoering van de projecten. Wiebe is als projectleider verantwoordelijk voor de voortgang en monitoring van het werk in Mozambique. De Mozambikaanse bestuurders formuleren hoge onderwijsdoelstellingen en hebben eigenaarschap hoog in het vaandel.

Als consultant begeleid Wiebe het project vanuit het diepe verlangen naar ‘Nieuwe Bloei’ in Jezus naam!

Hoofdstad Maputo
 Taal Portugees
 Inwoners 24.692.144
 Oppervlakte 801.590 km²
 Levensverwachting 52 jaar
 Religie Christen 41%, Islam 18%
 Kindersterfte 72/1000
 HIV besmetting 11,1%

Kleuter-/Basisonderwijs

Ieder kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. Daarom is ESPANOR aanbieder en promotor van christelijk kleuter- en basisonderwijs in Mozambique.

Met het kleuteronderwijs programma wil ESPANOR kinderen voorbereiden op het basisonderwijs. En hen ook de Bijbelse boodschap meegeven. In 2012 opende kleuterschool Novo Rebento haar deuren. Daar krijgen jaarlijks zo’n 100 kinderen les. Maar de vraag naar kleuteronderwijs is groot. Daarom zet ESPANOR in samenwerking met de lokale kerk dependances op. In het kerkgebouw wordt door vrijwilligers les gegeven. De dependances zijn voor de kerk een mogelijkheid om in woord en daad te getuigen van de liefde van Christus.

Met het basisonderwijs programma wil ESPANOR kinderen kwalitatief goed christelijk basisonderwijs aanbieden. In 2014 heeft het ministerie van onderwijs ESPANOR toestemming gegeven om een eigen school te starten. De overheid zorgt voor het onderwijzend personeel, terwijl de directievoering in handen is van ESPANOR. Ieder jaar wordt basisschool Novo Rebento uitgebreid met een nieuwe klas, zodat in 7 jaar tijd alle klassen worden aangeboden.

ESPANOR streeft naar zelfredzaamheid van het kleuter- en basisonderwijs. Tegelijkertijd wil de organisatie kansarme kinderen met haar onderwijs bereiken. Op de kleuter- en basisschool komen kinderen vanuit diverse milieus. Kinderen met financieel beter gestelde ouders, betalen de kostprijs. Terwijl kansarme en weeskinderen gesponsord worden.

 

Projectinformatie:

Doelstelling

 • Het aanbieden van kwalitatief goed christelijk onderwijs voor ieder kind

Strategie

 • Het aanbieden van kleuter-/basisonderwijs via eigen centrum
 • De opzet van dependances i.s.m. de lokale kerk

Bereik

 • Kleuteronderwijs: +/- 420 kinderen
 • Basisonderwijs: +/- 175 kinderen

Bijdragen

 • Sponsor een kansarm / weeskind (ga naar de sponsorpagina)
 • Steun het project via Novo Rebento (ga naar meegeven)
 • Werf fondsen voor de bouw van nieuwe lokalen (in afstemming met Wiebe en Gerdine)
 • Geef (geld voor) educatief materiaal (in afstemming met Wiebe en Gerdine)

Praktijkgericht Vakonderwijs

Mensen helpen is goed, mensen leren zichzelf te helpen is beter. Daarom is ESPANOR aanbieder en promotor van praktijkgericht vakonderwijs.

Met het vakonderwijs programma wil ESPANOR jongeren praktische skills aanleren, waarmee zij verder een zelfredzaam bestaan kunnen opbouwen. In 2013 startte ESPANOR een basiscursus informatica. Later werd het onderwijsaanbod uitgebreid met Engels, kledingmakerij, landbouw, secretariaat, theologie, ICT en elektra. Maar wat ESPANOR betreft blijft het daar niet bij. Jaarlijks wil ESPANOR nieuwe cursussen toevoegen aan haar onderwijsaanbod.

Kenmerkend voor de werkwijze van ESPANOR is de integrale aanpak. Naast vaktechnische vaardigheden, krijgen de studenten les in ondernemerschap. Zodat ze ook in staat zijn om met de geleerde skills een eigen bedrijfje op te zetten. Verder ontvangen de studenten les in christelijke levensbeschouwing. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de persoonlijke en algemene vorming van de cursisten.

ESPANOR streeft naar zelfredzaamheid van het vakonderwijs programma. Vanuit het lesgeld en de inkomsten uit productie worden de kosten betaald. Voor sommige jongeren is het lesgeld echter een te hoge drempel. Voor hen zoekt ESPANOR partners die studiebeurzen ter beschikking willen stellen. Zodat er gelijke kansen zijn voor iedereen.

 

Projectinformatie:

Doelstelling

 • Het promoten aan zelfredzaamheid (werkgelegenheid) van jongeren
 • Het ontwikkelingen van vakmanschappen in Mozambique

Strategie

 • Het aanbieden van praktijkgericht vakonderwijs
 • Een integrale aanpak: ondernemerschap en levensbeschouwing

Bereik

 • Studenten: +/- 150

Bijdragen

 • Steun het project via Novo Rebento (ga naar meegeven)
 • Werf fondsen voor de bouw van nieuwe lokalen (in afstemming met Wiebe en Gerdine)
 • Geef (geld voor) vakonderwijs materiaal (in afstemming met Wiebe en Gerdine)

 

Gebiedsontwikkeling

Ontwikkeling moet beginnen aan de basis. Daarom is ESPANOR actief in het promoten van rurale gebiedsontwikkeling in de breedste zin van het woord.

Met het programma voor rurale gebiedsontwikkeling wil ESPANOR de dorpsgemeenschappen stimuleren in haar ontwikkeling. In samenwerking met diverse partnerorganisaties initieert ESPANOR inmiddels een scala van uiteenlopende activiteiten, waaronder alfabetisering, duurzame landbouw, mobilisatie van de kerk in samenleving (UMOJA), microfinanciering, promotie van kinderrechten, training van kerkleiders, kinderwerkers en jongerenwerkers.

Kenmerkend voor de werkwijze van ESPANOR bij al deze activiteiten is de samenwerking met de lokale kerk. De kerk is geroepen om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn in de samenleving. ESPANOR wil de kerk daarbij helpen door vrijwilligers te trainen in de verschillende interventies. De strategie is die van ‘train de trainer’, zodat zij anderen kunnen onderwijzen in hun eigen omgeving. Dat resulteert al snel in een heus sneeuwbaleffect.

Omdat met vrijwilligers wordt gewerkt, zijn de activiteiten op dorpsniveau volledig zelfredzaam. Voor de interventie van ESPANOR is echter financiering van buitenaf nodig. Daarom zoekt ESPANOR voortdurend partners die daaraan bij willen dragen.

 

Projectinformatie:

Doelstelling

 • Het stimuleren van rurale gebiedsontwikkeling
 • Het trainen en mobiliseren van de kerk in de samenleving

Strategie

 • Het samenwerken met de lokale kerk
 • Het trainen van trainers (2 Timotheüs 2:2)

Bereik

 • Kerkleiders: +/- 175
 • Kinderen/jongeren: +/- 2.500
 • Landbouwers: +/- 900

Bijdragen

 • Steun het project via Novo Rebento (ga naar meegeven)
 • Geef (geld voor) specifiek materiaal (in afstemming met Wiebe en Gerdine)

Eenmalige Projecten

Lokale initiatieven hebben soms een impuls nodig; om vervolgens zelfstandig verder te gaan. Daarom initieert ESPANOR eenmalige projecten.

Met de eenmalige projecten wil ESPANOR beantwoorden aan specifieke noden gerelateerd aan haar drie kernactiviteiten: kleuter-/basisonderwijs, vakonderwijs en rurale gebiedsontwikkeling. In samenwerking met diverse partnerorganisaties heeft ESPANOR diverse infrastructurele voorziening gerealiseerd. Daarmee wordt beantwoord aan de huisvestingsbehoefte van ESPANOR. Ook zijn investeringen gedaan in materiaal: van onderwijsmateriaal tot technische gereedschap; van cursusboeken tot computers; van speeltoestellen tot motorfietsen.

Deze pagina geeft een overzicht van de lopende en gerealiseerde projecten. Informatie over de voortgang van de projecten wordt regelmatig gedeeld via de pagina actueel. Ga naar aanmelden om via de mail op de hoogte te worden gehouden van nieuwe berichten.

Lopende projecten

 • Bouw multifunctioneel lokalenbok 2017
 • Containerinzameling Mozambique 2017
 • Eenmalige investeringen kleuter-/basisonderwijs 2017
 • Eenmalige investeringen vakonderwijs 2017
 • Algemene bouwprojecten 2017

Gerealiseerde projecten

 • Bouw kleuterschool, omheining, watervoorziening
 • Bouw kantoor
 • Bouw hostel
 • Bouw lokalenblok, bibliotheek, studiecentrum, sanitair
 • Bouw motorstalling en generatorhok
 • Bouw gaarkeuken
 • Terreininrichting (parkeerplaatsen, recreatiebanken, informatieborden)
 • Aanschaf motorfietsen
 • Aanschaf kantoorinrichting en elektronische apparatuur (ICT)
 • Aanschaf cursusmateriaal en diverse lectuur (t.b.v. bibliotheek)
 • Containerinzameling en verzending (4x 20 voet en 1x 40 voet)
 • Noodhulp fase 1 (2015), 2 en 3 (2016)
 • Eenmalige investeringen kleuter-/basisonderwijs (o.a. speeltoestellen)
 • Eenmalige investeringen vakonderwijs

Bijdragen

 • Steun de eenmalige projecten via Novo Rebento (ga naar meegeven)
 • Geef (geld voor) specifiek materiaal (in afstemming met Wiebe en Gerdine)

Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.