Malawi, Blantyre

Malawi | Shelter Tidzalerana

Malawi, een land in zuidwest-Afrika, grenzend aan Zambia, Tanzania en Mozambique, behoort tot één van de armste landen ter wereld. De bevolking bestaat grotendeels uit negerstammen. In het zuidelijk gelegen Blantyre, aan de voet van de berg, bevindt zich de wijk Ndirande. In deze dichtbevolkte krottenwijk wonen zo’n 100-duizend mensen, waaronder veel armen. Eerst is Ndirande nog overzichtelijk, maar verderop in de wijk verdwaal je in een wirwar van straatjes. Soms niet breder dan een geul waar in de regentijd het water doorheen spoelt. Middenin de drukte van de krottenwijk Ndirande bevindt zich Shelter Tidzalerana. In deze ‘schuilplaats’ vinden twaalf mensen met een beperking een veilig thuis.

Woonvormen
De bewoners van Tidzalerana redden het niet alleen. Zij kunnen niet mee in de bedrijvigheid en kunnen zichzelf niet van een inkomen voorzien. Voorheen bleven zij als blok aan het been van de familie achter in een donkere kamer. Nu ontvangen ze dagelijks liefdevolle verzorging.

Evangelisatie
‘Laten we voor elkaar zorgen’, dat betekent Tidzalerana en dat wordt hier in praktijk gebracht. Begeleiders starten hun werk met zingen en vertellen uit de Bijbel. Ook worden er gebedssamenkomsten gehouden die, indien mogelijk, door één van de bewoners worden geleid.

Onderwijs
Voor bewoners die daartoe in staat zijn, wordt onderwijs gerealiseerd. Verschillende bewoners hebben dankzij de hulp van Tidzalerana hun middelbare school diploma gehaald. Ook wordt de mogelijkheid geboden vakonderwijs te volgen zodat de bewoners uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en financieel niet meer afhankelijk zijn van anderen.

Sponsorproject
Met ingang van 2019 werkt Kimon samen met Tidzalerana aan de bekostiging van dit project. Kimon neemt het bedrag van scholing, voeding, medicatie en wonen voor haar rekening. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 6240,- nodig. Door middel van sponsoring kan een groot deel van deze kosten worden gedekt. Momenteel hebben alle bewoners een sponsor, maar houd gerust onze pagina met sponsorkinderen in de gaten. Mocht er een nieuwe bewoner bijkomen in het tehuis, dan kunt u deze hier vinden.

Doneren
Doneer onder andere voor dit project op:

Hoofdstad Lilongwe
Taal Chichewa en Engels
Inwoners 19.129.952
Oppervlakte 118.484 km²
Levensverwachting 62 jaar
Religie Protestant: 55%
Katholiek: 20%
Moslim: 20%
Kindersterfte 42/1000
HIV besmetting 11,9%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten