Mozambique, Milange

 • Kimon
 • Mozambique, Milange

Over het project

Onderwijs voor hoofd, hart en handen
In Milange district wordt in samenwerking met de lokale organisatie ESPANOR onderwijs gepromoot; van kleuter- en basisonderwijs tot vakonderwijs; van rurale gebiedsontwikkeling tot training van kinder-, jongerenwerkers en kerkleiders. Kenmerkend is de integrale aanpak, oftewel: onderwijs voor hoofd, hart en handen.

Mensen leren zichzelf te helpen
Het veldwerk in Milange valt onder de leiding van Wiebe van Horssen. Marit Verweij was aan het project verbonden als onderwijsvrijwilliger. Onder haar verantwoordelijkheid valt het sponsorproject. Uitgangspunt in de werkwijze is: “Mensen helpen is goed, mensen leren zichzelf te helpen is beter.” Daarom wordt veel tijd besteed aan het begeleiden van de lokale werkers van de organisatie ESPANOR. Zij zijn de beste zendingswerkers; kennen de taal, de cultuur en zij blijven.

Verwachting van Nieuwe Bloei

De naam ESPANOR staat voor ‘Verwachting van Nieuwe Bloei’. Uitgangspunt is Job 14:7-9: “Voor een boom is er altijd hoop, zelfs als hij afgehouwen is, blijven er nieuwe loten komen.” De oprichters van ESPANOR werden geconfronteerd met de sociaaleconomische en geestelijke noden in Milange district. Maar ondanks dat is er hoop. Door haar werk heen wil ESPANOR mensen hoop geven voor het leven nu en de toekomst straks.

Ga hier naar de site van Novo Rebento.

Doneren
Doneer onder andere voor dit project op:

Wiebe en Gerdine van Horssen
Wiebe en Gerdine van Horssen zijn vanaf april 2010  tot juni 2018 uitgezonden als veldwerkers naar Milange, Mozambique. Daar waren zij betrokken bij het werk van de lokale organisatie ESPANOR; een initiatief van Mozambikanen voor Mozambikanen. Het is bijzonder om te zien hoe God dit initiatief zegent en daardoor heen zijn Koninkrijk bouwt.

Wiebe en Gerdine zijn gezegend met 3 kinderen: Iyonna (2010), Athalya (2011) en Yanoah (2016). Marit Verweij, orthopedagoog, gaf in die periode thuisonderwijs aan Iyonna en Athalya. Daarnaast was zij actief als onderwijsvrijwilliger voor ESPANOR. Zij gaf zij leerkrachten van de kleuter- en bassischool advies in onderwijsmethoden. Nu coördineert Marit het sponsorprogramma,

Gerdine, Verzorgende IG,  was ook werkzaam op de medische administratie. Sinds juni 2018 wonen Wiebe, Gerdine en Marit weer in Nederland.

Wiebe volgde een opleiding in Management, Economie en Recht en Theologie. Een combinatie die goed van pas komt in het veldwerk. Zijn taak is om als consultant collega’s praktisch en geestelijke te coachen en ESPANOR te adviseren op organisatieniveau en bij de uitvoering van de projecten. Wiebe is als projectleider verantwoordelijk voor de voortgang en monitoring van het werk in Mozambique. De Mozambikaanse bestuurders formuleren hoge onderwijsdoelstellingen en hebben eigenaarschap hoog in het vaandel.

Als consultant begeleid Wiebe het project vanuit het diepe verlangen naar ‘Nieuwe Bloei’ in Jezus naam!

Hoofdstad Maputo
Taal Portugees
Inwoners 24.692.144
Oppervlakte 801.590 km²
Levensverwachting 52 jaar
Religie Christendom: 41%
Islam: 18%
Kindersterfte 72/1000
HIV besmetting 11,1%

Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Nieuwe veldwerkers

 1. Familie Blok
  233 dagen resterend
 2. Hans en Gerrie Kasbergen
  233 dagen resterend
 3. Marianne Janse
  233 dagen resterend
 4. Mirjam Marijs
  233 dagen resterend