Mozambique, Milange

  • Kimon
  • Mozambique, Milange
Novo Rebento, Mozambique

Mozambique | Novo Rebento

Onderwijs voor hoofd, hart en handen

Vanuit het project ‘Novo Rebento’ worden verschillende onderwijsprojecten van de organisatie ESPANOR in Milange, Mozambique ondersteund.

Lees hieronder verder en raak betrokken!

'Voor een boom is er altijd hoop: als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit, er blijven nieuwe loten komen.' (Job 14 : 7-9).

Dit zegt de Bijbelse figuur Job in de misère van zijn bestaan. De oprichters van de organisatie ESPANOR herkennen zich zowel in de misère als in de verwachting van Job. Ook wij delen in deze verwachting, sterker nog, het is het vertrekpunt van onze missie in Mozambique. Wij verwachten nieuwe bloei.

Mozambique is een land met veel armoede, werkeloosheid, kindersterfte, aids en minimale opleidingsmogelijkheden. De burgeroorlog heeft diepe sporen achtergelaten. Voor velen staat de misère nog in het geheugen gegrift. Op geestelijk gebied is er veel bijgeloof en een groot gebrek aan vorming en toerusting. Maar toch hebben wij verwachting van nieuwe bloei. Onder de vlag van ‘Novo Rebento’ steunt Stichting Kimon diverse onderwijsprojecten van de organisatie ESPANOR in Mozambique. Kenmerkend is de integrale aanpak, oftewel: onderwijs voor hoofd, hart en handen.

Uitgangspunten
1. Lokale samenwerking
'Als je snel wilt gaan, ga dan alleen, als je ver wilt komen, ga dan samen.'
2. Lokale zelfredzaamheid
'Mensen helpen is goed, mensen leren zichzelf te helpen is beter.'
3. Lokale inkomsten
'Van kostganger tot kostwinner.'

Project 1: Kleuter- en basisonderwijs
Bijna de helft van de bevolking van Mozambique is jonger dan 15 jaar. Goed onderwijs is echter verre vanzelfsprekend. Zowel het kleuter- als basisonderwijs wordt aangeboden vanuit ESPANOR’s eigen centrum in Milange. Ook worden er jaarlijks nieuwe kleuterschool dependances opgezet in samenwerking met de lokale kerken en de overheid. Stichting Kimon draagt bij aan de training van leerkrachten, pedagogische begeleiding, inrichting, speeltoestellen en lesmateriaal.

Project 2: Sponsoring kwetsbare kinderen
ESPANOR implementeert een sponsorproject voor wees- en kwetsbare kinderen. Vanuit het project krijgen zij toegang tot goed christelijk onderwijs. Daarnaast wordt de sponsorbijdrage gebruikt voor voedselhulp, kleding, lesmateriaal en wanneer nodig medische zorg. Vanuit de inkomsten van het sponsorprogramma van Stichting Kimon worden deze kosten gedekt. Uiteindelijk volgen de kinderen een vakopleiding, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Deze projecten worden vanuit de Stichting Kimon begeleid door Wiebe van Horssen. Samen met zijn gezin was hij van april 2010 t/m juni 2018 uitgezonden als veldwerker. Nu zet hij de begeleiding vanuit Nederland voort. Het project voor vorming en toerusting van kerkleiders, kinder- en jongerenwerkers is per 1 januari 2023 overgedragen aan de GZB. De huisvestingsprojecten worden gefinancierd door de Verburg Charity Foundation. Lees daarover meer op de onderstaande pagina’s.

Waarom blijft ondersteuning nodig?
De onderwijsactiviteiten van ESPANOR zijn volledig zelfredzaam. Ondersteuning is niet zozeer nodig voor lopende programma’s, maar voor de opstart van nieuwe schooltjes, uitbreiding van trainingsactiviteiten en natuurlijk de sponsoring van wees- en kansarme kinderen.

Raak betrokken!

Wiebe van Horssen, Novo Rebento

Wiebe van Horssen was veldwerker en is nu coördinator van het project van Novo Rebento. Maak hier kennis met Wiebe en lees meer over zijn verwachting van nieuwe bloei.

Over Wiebe van Horssen
Wiebe is getrouwd met Gerdine en vader van drie kinderen: Iyonna, Athalya en Yanoah. Samen met zijn gezin was hij van april 2010 tot en met juni 2018 uitgezonden naar Milange, Mozambique. Per juli 2018 is de uitzendovereenkomst van familie van Horssen beëindigd en is Wiebe werkzaam als coördinator partners en projecten van de Verburg Charity Foundation. Vanuit deze rol zet Wiebe de begeleiding van de projecten van Novo Rebento voort, terwijl de lokale werkers zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Want zij zijn de beste zendingswerkers, zij kennen de taal, de cultuur én zij blijven! Wiebe studeerde economie en theologie en typeert zichzelf als een optimistische realist, gedreven door geloof, hoop en liefde.

Novo Rebento werkt in Mozambique samen met de lokale organisatie ESPANOR en in Nederland met de Verburg Charity Foundation. Lees hier meer over deze organisaties.

Over ESPANOR
ESPANOR is een christelijke organisatie voor integrale missie. De organisatie is opgericht in 2004 door en voor Mozambikanen. De naam ESPANOR is een afkorting van de Portugese woorden: ‘Esperança Para Novo Rebento’ die vertaald kunnen worden met ‘Verwachting van Nieuwe Bloei’.

Ondanks de sociaaleconomische en geestelijke noden in het Milange district, hebben de oprichters van ESPANOR verwachting van nieuwe bloei. Door middel van hulpverlening en evangelisatie wil de organisatie mensen hoop geven voor het leven nu en de toekomst straks.

ESPANOR werd in 2004 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een veelzijdige organisatie die met ruim honderd medewerkers en honderden vrijwilligers actief is op het gebied van kleuter- en basisonderwijs, vakonderwijs, rurale gebiedsontwikkeling, sociale assistentie en zorg.

Over Verburg Charity
Verburg Charity Foundation is een aan De Vries en Verburg Groep gelieerde ANBI. De stichting geeft invulling aan de Bijbelse opdracht tot naastenliefde door een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede in de wereld en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in derdewereldlanden.

In Mozambique werkt Verburg Charity Foundation nauw samen met de lokale organisatie ESPANOR. Terwijl vanuit de stichting Kimon bijgedragen wordt aan de inhoud van onderwijs, kinder- en jongerenwerk, wordt vanuit Verburg Charity Foundation vooral geïnvesteerd in huisvesting.

Verburg Charity Foundation werd in 2004 opgericht en ondersteund tientallen projecten in Malawi, Mozambique, Namibië en Tanzania. Wiebe van Horssen is werkzaam als coördinator voor de stichting en coördineert in die hoedanigheid ook de projecten van Novo Rebento.

Wiebe van Horssen was samen met zijn gezin van 2010-2018 via Stichting Kimon uitgezonden als veldwerker naar Milange, Mozambique. Lees hier meer over de historie.

Terugblik 2010-2018
'In april 2010 stapten wij met onze dochter van drie maanden het vliegtuig in. Voor een missie in Mozambique. Met verwachting van nieuwe bloei voor het door armoede geteisterde Milange district. Geraakt door de geestelijke en praktische noden. Samen met de leden van de lokale organisatie ESPANOR zijn we in geloof gaan bouwen. Met als vertrekpunt een gezamenlijke droom, een visie, een verlangen. Kinderclubs werden opgezet, kerkleiders getraind, scholen gebouwd. Er ontstond een keten van kwaliteitsvol christelijk onderwijs. Er waren bergen en ook dalen. Het werk verzelfstandigde. En daarmee groeide de overtuiging dat wij een stapje terug mochten doen. In juni 2018 stapten we met onze drie kinderen in het vliegtuig terug naar Nederland.”

Novo Rebento 2.0
Vanuit Nederland bleef de betrokkenheid bij het werk in zuidelijk Afrika. Als coördinator van Verburg Charity Foundation begeleidt Wiebe partners en projecten in o.a. Malawi en Mozambique, waaronder de initiatieven van Novo Rebento. Zo mag het werk zijn voortgang hebben en verder uitbreiden. De projecten van Novo Rebento zijn per 1 juli 2023 overgedragen aan de GZB en Kimon. Wiebe blijft hier als coördinator nauw bij betrokken en bezoekt vanuit Verburg Charity Foundation de organisatie ESPANOR drie keer per jaar. Zo blijven wij, en kunt ook u, betrokken blijven bij Gods verhaal in Mozambique. Een verhaal van nieuwe hoop voor kinderen als Paulo, Valfredo, João en honderden anderen. Een verhaal van een hoopvolle toekomst voor Mozambikanen, dankzij Gods genade en goed christelijk onderwijs.

Hoofdstad Maputo
Taal Portugees
Inwoners 32.969.518
Bevolkingsgroepen 57
Oppervlakte 801.590 km²
Levensverwachting 59 jaar
Religie Christendom: 49,5%
(14,2% protestants/evangelisch)
Islam: 18%
Christenvervolging Plek 32 ranglijst Open Doors
Kindersterfte 5,1%
Alfabetisering 60% alfabetisme

Contact | Novo Rebento

Coördinator: Wiebe van Horssen
Email: novorebento@kimon.nl
Website: kimon.nl/novorebento
Telefoon: 06-28196630
Postadres: Koningstraat 25, 3319 RK Dordrecht

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 09:00–17:00
Dinsdag 09:00–17:00
Woensdag 09:00–17:00
Donderdag 09:00–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten