Roemenië, Lovrin

Familie Psilos

Roemenië | Plasa de Pescuit

Plasa de Pescuit is Roemeens voor ‘Het Visnet’. Onder deze naam wordt in de provincie Timis, in het westen van Roemenië, hulp geboden aan de arme bevolking en aan kinderen het Evangelie verteld. Het project richt zich met name op de Roma, een zigeunervolk dat grote armoede kent en vaak met de nek wordt aangekeken.

Onderwijs
Veel Roma kinderen zijn niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. Hierdoor hebben zij geen toegang tot onderwijs. De familie Psilos hoopt medio 2023 uitgezonden te worden en zal zich in de eerste plaats inzetten voor een goede registratie van deze kinderen om hen vervolgens richting het onderwijs te begeleiden. Ook dragen zij zorg voor het vervoer van en naar school. Daarnaast hebben zij als doel naschoolse opvang te realiseren waar kinderen een maaltijd ontvangen en geholpen worden met hun huiswerk.

Evangelisatie
Bij de naschoolse opvang wordt met de kinderen gebeden en uit de Bijbel gelezen. Daarnaast is het de wens een zondagsschool te starten om de kinderen op eenvoudige wijze kennis te laten maken met de wet van God en Zijn Evangelie.

Woonvormen
Wanneer de doelen van onderwijs en evangelisatie volledig zijn uitgewerkt, zal naar mogelijkheden gezocht worden om een familiehuis te openen voor de meest behoeftige kinderen. Hierbij wordt gedacht aan gehandicapte kinderen, straat- en/of weeskinderen.

Doneren via onderstaande knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon
Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van het project te vermelden. (Het Visnet Roemenië)

Familie Psilos

Over ons
Wij zijn Ilias en Mihaela Psilos. Samen met onze kinderen Dena en Mandy hopen wij in 2023 vanuit onze woonplaats Ridderkerk te verhuizen naar Roemenië. Lovrin, een plaatsje in de provincie Timis is onze eindbestemming. Onder de naam Plasa de Pescuit (Roemeens voor ‘Het Visnet’) hopen wij in dit arme gebied hulp te verlenen en de kinderen het Evangelie te vertellen. Roemenië is voor ons niet vreemd; wij kennen de cultuur, spreken vloeiend Roemeens en beschikken over een goede uitvalsbasis in Roemenië.

Roeping
Voor ons is het geen vraag of we dit werk mogen doen. We zien het als onze christelijke plicht. De geschiedenis uit Markus 10 vormt voor ons een belangrijk uitgangspunt: ‘En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij hen aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen die hen tot Hem brachten. Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.’ (Mark.10:13-14).

Wij hopen de kinderen te vertellen over het leven met de Heere Jezus en zien uit naar vrucht op dit werk. Zoals de discipelen aan de voeten van Jezus; luisterend naar Hem en ziende op Hem. Ja, wij hopen en bidden dat het evangelisatiewerk hen zo tot Christus mag leiden! Dan zullen ook Roemeense jongeren hun pad zuiver houden, naar Zijn Woord.

 Hoofdstad Boekarest
 Taal Roemeens
 Inwoners 21.729.871
 Oppervlakte 238.391 km²
 Levensverwachting 78 jaar
 Religie Orthodox: 70%
Rooms-katholiek: 6%
 Kindersterfte 10/1000
 HIV besmetting 0,1%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten