Blog

Wilt u op de hoogte blijven van mijn werk?

Wilt u op de hoogte blijven van het zendingswerk in Suriname en alle acties van het Home Team?

Stuur dan een mail naar annekekempeneers82(at)gmail.com

U krijgt dan maandelijks een nieuwsbrief toegestuurd.Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.