Blog

Noodhulp Oekraïne

Noodhulp Oekraïne

Er is oorlog uitgebroken. Kinderen huilen. Zullen ze het overleven? Moeders huilen. Hoe zal de toekomst van haar kinderen eruitzien? Vaderharten huilen. Zullen zijn kinderen in vrede op kunnen groeien? Opa’s en oma’s huilen. Zullen ze ooit terugkeren naar hun land waar zoveel dierbare herinneringen liggen? De wereld huilt mee.

Stichting Kimon heeft de achterliggende jaren vier veldwerkers naar Oekraïne uitgezonden. Alle vier de werkers mogen dienen in Gods koninkrijk. Door middel van hulpverleningsprojecten worden kinderen met een special need ondersteund. Veldwerkers vinden op deze manier ingang om te vertellen over de Evangelieboodschap voor zondige mensen. En over wie Jezus voor hen wil zijn.

De oorlog in Oekraïne brengt twijfels, angsten en onzekerheden met zich mee. Juist in de verdrukking moeten we volharden. Maar wat als het onze veiligheid of zelfs ons leven in gevaar brengt? Het geeft veel strijd om de juiste keuzes te maken. Als Stichting Kimon hebben we ervoor gekozen om per veldwerker en situatie te bekijken hoe we het beste kunnen handelen. Hierbij hebben we hulp gevraagd van veiligheidsdeskundigen en werken we met 24-uur bereikbaarheidsdiensten. De veldwerkers zijn ons uitgangspunt en we zullen hun persoonlijke keuzes respecteren en hieraan gehoor geven.

Onze veldwerker, Stefanie de Wild, was actief in Pomichna. Dit gebied bevindt zich op vijf uur rijden van Kiev. Samen met het pleeggezin, waar zij deel vanuit maakt, is ze op de vlucht geslagen naar het westen van Oekraïne. Naar omstandigheden gaat de reis voorspoedig. De veldwerkers Marianne Janse en Mirjam Marijs bevinden zich in Svaliava, het westelijke deel van Oekraïne. Zij zullen hun werkzaamheden in het kindertehuis (tijdelijk) stopzetten en evacueren naar Nederland. Marije Meerkerk bevindt zich in Moekatsjeve, het westelijke deel van Oekraïne. Zij zal per dag bekijken of het noodzakelijk is om te evacueren en zal tot die tijd in Oekraïne blijven wonen en werken in kamp Dombok.

De nood is hoog. Veldwerkers moeten evacueren en hulpverleningsprojecten worden (tijdelijk) stopgezet. Daarnaast wordt een groot deel van onze hulpverleningsprojecten gefinancierd vanuit de Oekraïense overheid. Er is onzekerheid over de voortgang. Naast persoonlijk contact en gebed proberen we een financieel vangnet om onze veldwerkers heen te creëren. Denk aan zaken zoals de bekostiging van de evacuatie, de hulpverleningsprojecten op afstand blijven sponsoren en de acute noodsituaties om onze veldwerkers heen. Maar ook bieden we hulp aan kinderen van Oekraïense

vluchtelingen. Wilt u hulp bieden aan de burgers en veldwerkers in Oekraïne? Dan kan u een bijdrage overmaken via onze bankrekeningnummer of onze betaallink.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

Onder vermelding van: noodhulp Oekraïne (https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=HJD6BrRZRbG068ooEu2I2w)

Naast financiële steun vragen we u om gebed voor Oekraïne. We beseffen dat dit het meest krachtige wapen in deze strijd is. Wilt u naast de vrede voor Oekraïne bidden voor vrede in harten van mensen? Alleen Zijn vrede maakt ons vrij. Soli Deo Gloria!Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten