Familie Psilos | <span style="font-size: 18px;font-weight: normal;">Roemenië, Plasa de Pescuit</span>

  • Kimon
  • Familie Psilos | <span style="font-size: 18px;font-weight: normal;">Roemenië, Plasa de Pescuit</span>
Familie Psilos

Familie Psilos | Roemenië, Plasa de Pescuit

  • € 126.347,17 Gedoneerd
  • € 142.503,00 Doelstelling
  • 58 Donateurs
88.66% opgehaald

Over de campagne

Project Plasa de Pescuit (Het Visnet)

‘Wij hopen de kinderen te vertellen over het leven met de Heere Jezus en zien uit naar vrucht op dit werk. Zoals de discipelen aan de voeten van Jezus; luisterend naar Hem en ziende op Hem. Ja, wij hopen en bidden dat het evangelisatiewerk hen zo tot Christus mag leiden! Dan zullen ook Roemeense jongeren hun pad zuiver houden, naar Zijn Woord.’

Voorstellen
Wij zijn Ilias en Mihaela Psilos. Samen met onze kinderen Dena en Mandy hopen wij in 2023 vanuit onze woonplaats Ridderkerk te verhuizen naar Roemenië. Lovrin, een plaatsje in de provincie Timis is onze eindbestemming. Onder de naam Plasa de Pescuit (Roemeens voor ‘Het Visnet’) hopen wij in dit arme gebied hulp te verlenen en de kinderen het Evangelie te vertellen. Roemenië is voor ons niet vreemd; wij kennen de cultuur, spreken vloeiend Roemeens en beschikken over een goede uitvalsbasis in Roemenië.

Wat vooraf ging
Sinds 2017 verlenen wij elke zomer een maand hulp in Roemenië. Die hulp bestaat onder andere uit het aanbieden van materiële hulp, zoals kleding en medicatie. Ook voorzien we arme Roemenen van diverse benodigdheden voor in huis. Dankzij goede contacten met de Gereformeerde Bijbelstichting kunnen we sinds twee jaar ook Bijbels verspreiden in ons werkgebied. Tijdens het uitdelen geven we kort en duidelijk de Bijbelse boodschap door. Daarnaast organiseren we jaarlijks in de zomerperiode een kinderbijbelweek. Deze wordt elk jaar beter bezocht. We zijn heel blij om te zien dat kinderen van voorgaande jaren telkens weer terugkomen.

Roma
In Roemenië wonen veel Roma, een zigeunervolk dat grote armoede kent. Een volk dat met de nek wordt aangekeken, ook door christenen. Maar God heeft ook de Roma op het oog! In ons werk richten wij ons daarom voornamelijk op de Roma en op de Roma kinderen.

Geestelijke armoede
Naast de pure armoede waarin de Roma kinderen leven, is er ook grote geestelijke armoede. Dat maakt het voor ons elk jaar moeilijker om na de zomer weer naar Nederland terug te keren. Het is onze hartelijke wens ter plaatse meer bij de kinderen betrokken te kunnen zijn. Daarom werken we biddend plannen uit om medio 2023 definitief naar Roemenië te vertrekken om ons werk voort te zetten en uit te breiden. In eerste instantie zullen we ons gaan richten op de onderstaande drie doelen.

Registratie en onderwijs
Veel kinderen in Roemenië zijn niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. Hierdoor kunnen ze niet betrokken worden bij ons evangelisatieproject en kunnen ze ook niet naar school. Een goede registratie is daarom het eerste waar wij aan gaan werken. Als de kinderen ingeschreven zijn, kunnen wij ze vervolgens via ons evangelisatieproject begeleiden richting het onderwijs.

Naschoolse opvang
Ons tweede doel is het realiseren van een naschoolse opvang waar we de kinderen van een maaltijd voorzien en helpen met het huiswerk. Bovendien is dit een plaats om samen te bidden en uit de Bijbel te lezen. Ook het zorgdragen voor het vervoer van en naar school valt onder dit doel.

Zondagsschool
Het derde doel is het organiseren van een zondagschool waar wij de kinderen heel eenvoudig willen vertellen uit de Bijbel en hen bekend willen maken met de wet van God en Zijn Evangelie.

Als we deze drie doelen volledig hebben uitgewerkt, is het vervolgens onze wens om een familiehuis te openen voor de meest behoeftige kinderen. Hierbij denken wij vooral aan gehandicapte kinderen, straat- en/of weeskinderen.

Kinderen
Wij richten ons voornamelijk op kinderen omdat de Bijbel zegt: ‘Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.’ (Spr.22:6). In onze Nederlandse cultuur beloven ouders bij de doop hun uiterste best te doen om kinderen op te voeden zoals God dat van hen vraagt. De kinderen in Roemenië hebben dit voorrecht niet. Wij zien dit kinderevangelisatiewerk als onze christelijke plicht en denken daarbij aan de woorden uit Marcus 10: ‘En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij hen aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen die hen tot Hem brachten. Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.’ (Mark.10:13-14).

Kosten
Voor de realisatie van onze missie van 4 jaar is een bedrag van €155.000 euro nodig. Hiermee zijn de kosten van onze voorbereiding en het lokale schoolvervoer, het clubwerk en het zondagsschoolwerk gedekt. U kunt ons steunen door uw bijdrage over te maken via de button ‘doneer hier’ op deze pagina. Ook kunt u hier aangeven of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij zijn blij met iedere bijdrage!

Voor al onze plannen geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Ontvang een warme groet,
Familie Psilos

 

Doneren via de doneer knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon
Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van de veldwerker te vermelden. (Familie Psilos)

Bankoverschrijvingen zijn niet direct zichtbaar in de bovenstaande thermometer, maar worden periodiek toegevoegd.

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten