Familie Psilos

Familie Psilos

Familie Psilos

 • € 125,00 Gedoneerd
 • € 40.000,00 Doelstelling
 • 3 Donateurs
0.31% opgehaald

Over de campagne

Project Plasa de Pescuit (Het Visnet)

‘Wij hopen de kinderen te vertellen over het leven met de Heere Jezus en zien uit naar vrucht op dit werk. Zoals de discipelen aan de voeten van Jezus. Luisterend en ziende op Hem. Ja, wij hopen en bidden dat het evangelisatiewerk hen zo tot Christus mag leiden! Dan zullen ook Roemeense jongeren hun pad zuiver houden, naar Zijn Woord.’

Dit zijn de woorden van Mihaela en Ilias Psilos. Zij bereiden zich voor op hun toekomstige werk in Roemenië. Samen met hun twee kinderen Dena en Mandy, vertrekken zij in 2023 vanuit hun woonplaats Ridderkerk naar Roemenië. Lovrin, een plaatsje in de provincie Timis is hun eindbestemming. In dit arme gebied hopen Mihaela en Ilias de kinderen het Evangelie te vertellen en humanitaire hulp te verlenen. Het is opmerkelijk dat zij beiden helemaal bekend zijn met de cultuur, vloeiend Roemeens spreken en daarbij beschikken over een goede uitvalbasis in Roemenië.

Ilias vertelt:

Onze eerste doel is registratie en onderwijs:
Veel kinderen in Roemenië zijn niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. Hierdoor kunnen ze niet naar school. Als wij eraan werken dat de kinderen ingeschreven worden kunnen ze daarna betrokken worden bij ons evangelisatieproject en kunnen ze naar school!

De tweede doel is een naschoolse opvang:
Hierin kunnen we de kinderen van een maaltijd voorzien. Maar belangrijker nog: daar is een plaats om samen te bidden, uit de Bijbel te lezen en te helpen met huiswerk. Ook het zorgdragen voor het schoolvervoer valt onder dit doel.

De derde doel is het organiseren van een zondagsschool:
Hierin willen wij de kinderen heel eenvoudig vertellen uit de Bijbel en hen bekend maken met de wet van God en Zijn Evangelie.

Als we deze drie doelen volledig hebben uitgewerkt is het vervolgens onze wens om een familiekinderhuis te openen voor de meest behoeftige kinderen. Vooral voor gehandicapte kinderen en straat- en/of weeskinderen.

Helpt u ons mee om de bovenstaande doelen uit te werken?

Wat vooraf ging:
Sinds 2017 verlenen wij elke zomer een maand hulp in Roemenië. Deze hulp bestaat onder andere uit het aanbieden van materiële hulp, zoals kleding en medicatie. Ook voorzien we arme Roemenen van verschillende benodigdheden voor in huis. Dankzij goede contacten met de Gereformeerde Bijbelstichting kunnen we nu sinds twee jaar ook Bijbels verspreiden in ons werkgebied. En tijdens het uitdelen geven we de Bijbelse boodschap door. Naast de pure armoede waarin de Roemeense kinderen leven, is er ook grote geestelijke armoede. Dat maakt het voor ons elk jaar moeilijker om na de zomer weer naar Nederland terug te keren. Daarom werken we biddend plannen uit om medio 2023 definitief naar Roemenië te vertrekken om ons werk voort te zetten en uit te breiden.

Op dit moment organiseren we ook jaarlijks in de zomerperiode een kinderbijbelweek. Deze wordt elk jaar beter bezocht. We zijn heel blij als we zien dat kinderen van voorgaande jaren telkens weer terugkomen!

Kinderen
Wij zijn voornamelijk gericht op kinderen omdat de Bijbel zegt: ‘Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken’ (Spr.22:6). In onze Nederlandse cultuur beloven ouders bij de doop hun kinderen op te voeden zoals God dat van hen vraagt. De kinderen in Roemenië hebben dit voorrecht niet. De Bijbel wijst ons gezin de weg en dit laat ons niet meer los. Wij zien dit kinderevangelisatiewerk als onze christelijke plicht en denken daarbij aan de volgende woorden uit Marcus 10: ‘En zij brachten kinderen tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zei tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet; want dezulken is het Koninkrijk Gods.’

Voor de realisatie van onze missie van 4 jaar is een bedrag van €40.000 euro nodig. Hiermee zijn de kosten van voorbereiding, het lokale schoolvervoer, het clubwerk en het zondagsschoolwerk gedekt.

U kunt ons steunen door uw bijdrage over te maken via de button ‘doneer hier’ op deze pagina. Ook kunt u hier aangeven of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij zijn blij met iedere bijdrage!

Ontvang een warme groet,
Familie Psilos

 

Doneren via de doneer knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon
Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van de veldwerker te vermelden. (Familie Psilos)

Bankoverschrijvingen zijn niet direct zichtbaar in de bovenstaande thermometer, maar worden periodiek toegevoegd.

Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Nieuwe veldwerkers

 1. Familie Blok
  96 dagen resterend
 2. Hans en Gerrie Kasbergen
  96 dagen resterend
 3. Marianne Janse
  96 dagen resterend
 4. Mirjam Marijs
  96 dagen resterend