Familie Van Holst | <span style="font-size: 18px;font-weight: normal;"> Madagaskar, Hosanna</span>

  • Kimon
  • Familie Van Holst | <span style="font-size: 18px;font-weight: normal;"> Madagaskar, Hosanna</span>
Familie Van Holst

Familie Van Holst | Madagaskar, Hosanna

  • € 131.260,94 Gedoneerd
  • € 149.494,00 Doelstelling
  • 42 Donateurs
87.80% opgehaald

Over de campagne

Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. (Efeziërs 3:20-21)

Voorstellen
Wij zijn Wouter en Sanne van Holst uit Rijssen. We zijn gezegend met drie kinderen, Anna (2014), Nathan (2015) en Daniël (2020). Wouter heeft een technische opleiding gedaan. Sanne was gastouder tot Anna geboren werd.

De kiem
In 2012 zijn we drie weken op werkvakantie geweest naar een kinderhuis in Oeganda. Al deze kwetsbare kindertjes hebben ons hart geraakt en niet meer losgelaten. Het werd ons gebed om iets te kunnen betekenen voor kwetsbare kinderen in de toekomst. Verschillende zomervakanties hebben wij een gastkindje uit Oekraïne opgevangen. Wij vonden het fijn om op deze manier een kind te steunen en onze kinderen genoten ervan. Ook hebben we een jaar mogen zorgen voor een pleegkind.

Sterk verlangen
Het stille verlangen in ons hart bleef, het werd een sterk verlangen. De vraag kwam in ons op: waar maakt men zich allemaal druk om in ons rijke land? Hoeveel mensen leven er in armoede, hebben geen werk en geen eten? Het leed in de wereld is zo ontzettend groot!

Madagaskar – ‘Hosanna’
In 2020 kwam er op bijzondere wijze een project in Madagaskar op ons pad. Er is in 2013 een groot complex gebouwd waar vijftig kinderen en/of tieners in nood opgevangen kunnen worden. De man die dit op opgericht heeft wist van het begin af aan, dat hij dit niet zelf zal gaan runnen. Daarom heeft hij gebeden of de Heere mensen wilde geven die dit project zouden mogen openen en beheren. Belangrijk voor hem is, dat het een christelijk huis zal zijn!

Wij voelen ons geroepen voor dit project.
Het is zoveel jaar ons gebed geweest om voor kwetsbare kinderen wat te kunnen betekenen en nu met dit project valt dat samen! Wij geven het project de naam ‘Hosanna’. Naar aanleiding van Mattheüs 21:9. Waar geschreven staat hoe de kinderen bleven roepen, ‘Hosanna.’ Terwijl de oudere mensen stopte. Het is een juichkreet, maar ook een roep; behoed toch. De nood in Madagaskar is groot en veelzijdig. Zo is er een groot taboe op tweelingen. Tweelingen worden op de vloedlijn gelegd. Want ze geloven dat er één kind van God is en één van de duivel. Het kind dat weggenomen is zien ze als het duivelskind, het kind dat er de volgende ochtend nog ligt, mag leven. Wanneer een moeder overlijdt, sterft de baby vaak ook van de honger. Borstvoeding geven aan de baby van een ander wordt hier als schande gezien. Ook zijn er veel gebroken gezinnen en moeders die er alleen voor staan omdat vader een andere vrouw heeft. Er is armoede, slechte toegang tot schoon drinkwater en veel tienermoederschap. Tienermoeders worden vaak aan hun lot overgelaten. We hopen van harte dat we naast het opvangen van jonge kinderen de mogelijkheid krijgen om bij ‘Hosanna’ een vleugel te openen voor tienermoeders. Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. (Spreuken 24:11) In de omgeving van het complex is geen protestantse kerk aanwezig. We hopen zo door Woord en daad het Evangelie uit te dragen.

Tot Zijn eer.
Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. (Romeinen 11:36)

Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heeren hand. Moedig slaan wij dus de ogen, naar het onbekende land. Leer ons volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed. Leer ons slecht het heden dragen, met een rustig kalme moed.

Doneren via de doneer knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon
Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van de veldwerker te vermelden. (Familie Van Holst)

Bankoverschrijvingen zijn niet direct zichtbaar in de bovenstaande thermometer, maar worden periodiek toegevoegd.

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten