Hans en Gerrie Kasbergen

 • Kimon
 • Hans en Gerrie Kasbergen

Hans en Gerrie Kasbergen

 • € 80,00 Gedoneerd
 • € 97.260,00 Doelstelling
 • 4 Donateurs
0.08% opgehaald

Over de campagne

Wij zijn Hans en Gerrie Kasbergen en sinds 2014 werkzaam in Malawi als zendingswerkers. We komen uit Bergambacht (Zuid-Holland), een klein dorp aan de Lek en zijn allebei geboren in 1960, dus niet de jongsten meer. Toch mogen we volop genieten van ons mooie werk in Afrika. Het is dankbaar en prachtig werk om op onbewerkte grond het evangelie te mogen brengen, maar we missen onze 4 kinderen en 6 kleinkinderen erg. In dit alles is het God die ons kracht geeft, het is niet ons werk maar Zijn werk. ‘Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.’ Filippenzen 4:13

Hans
Happy, de 24-jarige zoon van onze tuinman, vertelde dat hij goede vorderingen maakte met zijn cursus boekhouden. Na zijn middelbare school wil hij zich namelijk specialiseren. Studieboeken heeft hij niet. De leraar schrijft alles op het krijtbord en hij schrijft alles over in zijn schrift. Zelfs het vak Excel komt uit zijn schrift; Happy heeft nog nooit een computer aangeraakt. Zo gaat dat hier in Afrika… Bijna alles is theorie. Ook de technische vakken worden veelal uit boeken geleerd. Praktische toepassingen komen in het onderwijs eigenlijk niet voor.
In het noorden van Malawi en Mozambique ga ik daarmee aan de slag. Ik ga vakscholen helpen in het begeleiden van leraren en leerlingen. Wat leer je in de klas? Hoe ziet dat eruit? Hoe doe je dat in de praktijk?
Met mijn technische achtergrond mag ik de vakscholen assisteren: meedenken met het inrichten van een praktijklokaal, meewerken aan het praktisch toepassen van de theorie die geleerd is.
Met mijn ondernemers achtergrond kan ik in de lessen aangeven hoe je je kennis en producten op de markt brengt en hoe je een (kleine) onderneming start. Maar ook hoe je een goede werknemer bent, vanuit christelijk oogpunt. Wat zegt de Bijbel over handelen? Hoe werk jij en wat presteer jij als je werkgever niet aanwezig is?

Gerrie
“Ruim je speelgoed nou eens op, ik struikel er bijna over.” Hoe vaak zeggen we dit niet tegen onze kinderen. Als ze jarig zijn weet je soms bijna niet wat je ze moet geven, ze hebben al zoveel…
Dat is niet overal in de wereld zo. In Malawi is er zelfs op kleuterscholen geen speelgoed, laat staan dat kinderen het thuis hebben.
In Nederland heb ik ruim twintig jaar met veel plezier in het kleuter- en basisonderwijs gewerkt. Kinderen zien opgroeien en ontwikkelen, met leermiddelen en lesmateriaal in overvloed.
Op de kleuterscholen in Malawi is er zelfs geen opleiding voor de juffen. Daarom heb ik een programma ontwikkeld waarbij leerkrachten van kleuterscholen onderwijs krijgen over de ontwikkeling van kinderen en welk leeraanbod daarbij hoort, van makkelijk naar moeilijk, van concreet naar abstract. Door actief bezig te zijn met educatieve spelletjes van lokale materialen, die door de leerkrachten zelf gemaakt zijn, hebben de kinderen de mogelijkheid zich bepaalde vaardigheden eigen te maken. Ieder kind op zijn eigen niveau en eigen tempo.
Naast het werken aan de cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling van kinderen willen we ook het evangelie doorgeven, door het vertellen van Bijbelverhalen en het zingen van geestelijke liederen om zo Gods grootheid en genade bekend te maken bij de kinderen. Jezus zegt immers zelf in Marcus 10 “Laat de kinderen tot Mij komen.”

Doneren via de doneer knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos. Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van de veldwerker te vermelden. (Hans en Gerrie Kasbergen)

Bankoverschrijvingen zijn niet direct zichtbaar in de bovenstaande thermometer, maar worden periodiek toegevoegd.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon

Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Nieuwe veldwerkers

 1. Familie Blok
  505 dagen resterend
 2. Hans en Gerrie Kasbergen
  505 dagen resterend
 3. Marianne Janse
  505 dagen resterend
 4. Mirjam Marijs
  505 dagen resterend