Roemenië Marianne Kluin

  • Kimon
  • Roemenië Marianne Kluin
Buitenlandse kinderen

Roemenië Marianne Kluin

  • € 0,00 Gedoneerd
  • € 6.250,00 Doelstelling
  • 0 Donateurs
0.00% opgehaald

Over de campagne

Over dit project

Marianne Kluin bevindt zich in Roemenië ter ondersteuning van het evangelisatieproject in Drobeta Severin. Daar ondersteunt ze familie Jantina Bucur-Mastenbroek die sinds 2009 uitvoering geeft aan een evangelisatieproject voor Stichting Kimon Nederland.

Mijn missie:
Hij is kort en duidelijke. Laat de kinderen tot Mij komen. Velen van hen leven zonder hoop en zonder uitzicht. Ik geloof dat er voor iedereen hoop is op een betere Toekomst. Hoe zullen deze kinderen van die betere toekomst weten, als niemand het ze gaat vertellen? Ik voel me geroepen om juist kinderen, die vaak meer onbevangen in het leven staan dan volwassenen, het Evangelie te vertellen. Zonder de Heere Jezus is er geen hoop. Leven met Hem geeft alle reden om te hopen.

Mijn achtergrond Mijn naam is Marianne Kluin, ik ben 27 jaar en woon aan de rand van de Gortelse bossen.

Vanuit mijn opleiding aan het Hoornbeeck College ben ik in 2009 naar Roemenië geweest. Na mijn reis dacht ik: “daar ga ik nooit meer naartoe”. Ik was blij toen ik weer thuis in Nederland was. Naar Roemenië Gods wegen waren anders dan de mijne. Hij leidde mijn weg opnieuw naar Roemenië. Sinds 2012 bezoek ik regelmatig het plaatsje Ghiroda, waar een kennis een kindertehuis had. Tijdens deze bezoekjes aan het kindertehuis is mijn verlangen om te werken in Gods koninkrijk aangewakkerd. Ik bleef echter zoeken naar de plek waar God mij hebben wilde. Om deze reden heb ik in 2015 en in 2018 een kijkje genomen bij het werk van Jantina Bucur in Drobeta Turnu Severin, Roemenië. God leidde mijn weg ook naar deze plek.

Short-term periode
Vanaf januari tot en met juni 2020 verblijf ik opnieuw in Roemenië. Hier zal ik Jantina ondersteunen bij het kinder- en tienerwerk dat zij doet. Ook hoop ik door persoonlijke ontmoetingen zaadjes te kunnen strooien. De Heere zal mij leiden in de weg die ik mag gaan.

In dit vertrouwen kan ik in Roemenië werken: “De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets”.

Steun
Dit werk kan ik niet uitvoeren zonder gebed van het ‘thuisfont’, maar ook niet zonder financiële middelen. Mag ik u daarvoor vragen?

Doelbedrag
Het doelbedrag voor mijn missie is € 6250. Op dit moment heb ik €2520 euro ontvangen.

Stort een gift op: NL70 RABO 0157 5187 44 t.n.v. stichting KIMON te Apeldoorn o.v.v. Roemenië Marianne Kluin.

 Hoofdstad Boekarest
 Taal Roemeens
 Inwoners 21.729.871
 Oppervlakte 238.391 km²
 Levensverwachting 78 jaar
 Religie Orthodox 70%, rooms-katholiek 6%
 Kindersterfte 10/1000
 HIV besmetting 0,1%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.