Jantina Bucur

Roemenie jantina bucur Mastenbroek met zigeunerkinderen

Jantina Bucur

Roemenie jantina bucur Mastenbroek met zigeunerkinderen

Jantina Bucur | Roemenië, Kinderwerk Drobeta-Turnu Severin

Voorstellen
Mijn naam is Jantina Bucur-Mastenbroek. Op 5 juni 1985 ben ik in Ouddorp geboren. Na het afronden van de pabo ben ik in 2006 naar Roemenië gegaan om daar een jaar lang vrijwilligerswerk te doen bij een toenmalige evangelisatie- en hulppost. Uiteindelijk ben ik nog een halfjaar langer gebleven om te ontdekken wat Gods plan was voor mijn leven. Vervolgens ben ik in 2009, na een jaar van voorbereiding, door stichting Kimon en de Hersteld Hervormde gemeente van Ouddorp als veldwerker uitgezonden naar Roemenië.

De afgelopen jaren ben ik steeds meer Roemeense geworden: ik spreek Roemeens, ik ken de Roemeense cultuur en in 2012 ben ik getrouwd met een Roemeense man, Eugen. We zijn door God gezegend met een zoon Jamel (2014) en een tweeling Eva en Eliza (2016).

Geroepen voor Roemenië
Wat is het doel van God met mijn leven? Dat was een belangrijke vraag voor mij na het vrijwilligersjaar in Roemenië. Ik kon drie kanten op: terug naar Nederland, in Roemenië blijven of in een ander land God dienen. Maar mijn belangrijkste vraag was: waar wil God dat ik heen ga? Van meerdere kanten werd mij duidelijk dat ik in Roemenië moest blijven om betrokken te blijven in de levens van de kinderen die ik een beetje had leren kennen.

Achtergrond
Ik woon en werk in de provincie Mehedinți in het zuidwesten van Roemenië. Dit is één van de minst ontwikkelde gebieden van Roemenië. Er is sprake van weinig werkgelegenheid, veel kinderen die vroegtijds afhaken op school of door achterstand in hun ontwikkeling wel meedraaien op school, maar de leerstof niet bij kunnen houden. De gevolgen zijn goed merkbaar op kinderclubs en in de kerkelijke gemeenten.

Missie
Mijn missie is kort en duidelijk: ‘Laat de kinderen tot Mij komen’. Veel kinderen in Roemenië leven zonder hoop en zonder uitzicht. Ik geloof dat er voor iedereen hoop is op een betere toekomst. Maar hoe zullen deze kinderen van die betere toekomst weten, als niemand het ze gaat vertellen? Ik voel me geroepen om juist kinderen, die vaak meer onbevangen in het leven staan dan volwassenen, het Evangelie te vertellen. Zonder de Heere Jezus is er geen hoop. Leven met Hem geeft daarentegen alle reden om te hopen. Het is mijn doel om zo veel mogelijk kinderen in het zuidwesten van Roemenië in aanraking te brengen met het Evangelie.

Kinder- en tienerwerk in plaatselijke kerken
In Roemenië is het merendeel van de bevolking Roemeens Orthodox. De traditie en de Bijbel zijn even belangrijk, zelfs als de tradities tegen de Bijbel ingaan. Er is veel onwetendheid. Des te meer reden om kinderen het Evangelie te vertellen.

Ik ben betrokken bij een aantal plaatselijke kerkelijke gemeenten. Deze gemeenten zijn klein en hebben vaak geen kinder- of tienerwerk. Ook zijn er vaak geen mensen in de gemeente die het zien zitten om iets op te starten. Mijn opzet is om kinderwerk op te zetten voor de weinige kinderen die in zo’n kerkelijke gemeente zijn en daarnaast ook andere kinderen in het betreffende dorp uit te nodigen voor de club. Mijn hoop is dat in de toekomst dan kinderen opgroeien, tiener worden en dan dit kinderwerk in een gemeente over kunnen nemen. In de praktijk valt dit echter vaak erg tegen. Mensen blijven in hun eigen wereldje en zijn vaak niet genoeg ontwikkeld of geschoold om andere kinderen te leren.

Kinderevangelisatie
Wekelijks organiseer ik in diverse dorpen clubs voor kinderen en tieners. Elke dag heb ik één kinderclub. In de zomer organiseer ik vakantiebijbelweken en met pasen en kerst zijn er vieringen op de bestaande clubs en kinderevangelisaties op plaatsen waar ik niet wekelijks kan komen. Ook rondom speciale dagen zoals moederdag en kinderdag organiseer ik speciale activiteiten waarbij kinderen in aanraking komen met het Evangelie. Dit zijn mooie gelegenheden om kinderen heel basaal het Evangelie uit te leggen en hen beter te leren kennen.

Contactpersoon
Daarnaast ben ik vrijwilliger voor de stichting AMEC (Asociatia Misionară pentru Educarea Copiilor), vertaald IKEG (Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap). Als tussenpersoon ben ik verantwoordelijk om informatie van AMEC door te geven aan de kinderwerkers in mijn provincie Mehedinți. Ik mag kinderevangelisatie in onze provincie promoten, nieuwe materialen onder de aandacht brengen van kinderwerkers, bij plaatselijke kerken bekendheid geven aan kinderevangelisatieactiviteiten en kinderwerkers bemoedigen in hun werk. Er is dagelijks een gebedshalfuur met AMEC-werkers. Ook is er een maandelijkse gebedskalender die ik bij mensen in onze proncinvie onder de aandacht breng.

Tegenstand
Toen Roxana naar de club kwam vertelde ze: ‘We gingen even naar het winkeltje en een man daar zei dat ik niet naar de kinderclub moest gaan. Maar ik kom wel, want hier leer ik over de Heere God.’ Op de kinderclubs leren we bidden, houden we een Bijbelles, leren we Bijbelteksten en liedjes en hebben we een ontspannen gedeelte met spelletjes en/of knutselen. Kinderen krijgen regelmatig boekjes e.d. mee zodat ze ook thuis kunnen leren over God. Het is ons gebed dat ook andere familieleden deze boekjes zullen lezen.

Persoonlijk contact
Mijn hoofddoel is om het kind het Evangelie te vertellen. Om dat te kunnen doen loop ik een periode van het leven met het kind mee, en wil ik er voor het kind zijn, op welk gebied van het leven dat ook maar nodig is.

Speranta
Het kinderevangelisatiewerk wordt ondersteund door mijn trouwe Hometeam Speranța (Hoop) en familie, vrienden en gemeenteleden die om ons heen staan. Daar ben ik erg dankbaar voor! Het is mijn gebed dat zoveel mogelijk kinderen in Mehedinți het Evangelie zullen horen en vergeving van zonden zullen ontvangen in Jezus Christus!Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten