Thailand

Mark en Anne-Marie Bak, Thailand

Thailand

  • € 2.650,00 Gedoneerd
  • € 10.000,00 Doelstelling
  • 5 Donateurs
26.50% opgehaald

Over de campagne

Ons gezin

Wij zijn Mark en Anne-Marie Bak, beiden geboren en getogen in Rijssen.

Mark heeft 12 jaar gewerkt als bouwkundig ingenieur, met als specialisme bouwconstructies. Anne-Marie heeft 7 jaar gewerkt als docente Frans.

In 2005 zijn we getrouwd en in 2007 is onze eersteling geboren. Inmiddels zijn we gezegend met vier kinderen. Celeste, Irene, David en Anna.

Onze geboortedata zijn:

Mark: 05-09-1976 Anne-Marie: 03-11-1980 Celeste: 18-09-2007 Irene: 06-07-2009 David: 17-01-2011 Anna: 15-07-2015

Beiden zijn we vele jaren actief geweest op verschillende terreinen van het kerkenwerk en met name het jeugdwerk. Het is ons verlangen om kinderen en jongeren te wijzen op Christus, de Zelf gezegd heeft: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’

Zowel Mark als Anne-Marie hebben redelijk veel gereisd en langere tijd in het buitenland gewoond. (We hebben elkaar zelfs ontmoet tijdens een werkreis naar Roemenië!). Azië, en ook Thailand, is al “bekend” terrein.

De zending in… Het verlangen om mee te bouwen in het Koninkrijk van God leefde al lang bij ons. Samen volgden we de studie Godsdienst/ Pastoraal werk aan de CHE in Ede met in ons achterhoofd het idee dat dit een goede vooropleiding zou kunnen zijn om zendingswerk te gaan doen. Toen we, jaren later, de advertentie van Kimon onder ogen kregen: “Kinderwerkers gezocht voor Thailand”, witsen we na een periode van gebed dat we hier iets mee moesten. We bereidden ons voor bij CEF in Zwitserland en op All Nations in Engeland. Eind 2011 zijn we vertrokken naar Thailand.

Na 4 jaar als kinderwerkers te hebben gewerkt, werden we in 2016 door OMF gevraagd om de rol van Daniel Training Leaders te overwegen. Na een periode van gebed, kregen we rust en vrede in ons hart om deze bediening op te pakken.

Onze bediening

Sinds 2017 zijn we Daniel Training Leaders. Onze hoofdtaak is het begeleiden en ondersteunen van nieuwe zendelingen. Kinderwerk blijft een belangrijk onderdeel, daar waar mogelijk zullen we kinderwerk ondersteunen en stimuleren.

Mark en Anne-Marie Bak
Mark en Anne-Marie BakThailand
Hoofdstad Bangkok
 Taal Thai
 Inwoners
 Oppervlakte 513.120 km²
 Levensverwachting 74,6 jaar
 Religie Boedisme: 95%
 Kindersterfte 12/1000
 HIV besmetting 1,1%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.