Familie Bak

Familie Bak

Familie Bak

Familie Bak

Familie Bak | Thailand, Lopburi

Voorstellen
Wij zijn Mark en Anne-Marie Bak, beiden geboren en getogen in Rijssen. Mark heeft twaalf jaar gewerkt als bouwkundig ingenieur, met als specialisme bouwconstructies. Anne-Marie heeft zeven jaar gewerkt als docente Frans. In 2005 zijn we getrouwd en in 2007 is onze eersteling geboren. Inmiddels zijn we gezegend met vier kinderen: Celeste (2007), Irene (2009), David (2011) en Anna (2015).

Verlangen
Beiden hebben we redelijk veel gereisd en langere tijd in het buitenland gewoond. We hebben elkaar zelfs ontmoet tijdens een werkreis naar Roemenië! Azië, en ook Thailand, waren al ‘bekend’ terrein. Bovendien zijn we allebei vele jaren actief geweest op verschillende terreinen van het kerkenwerk en met name het jeugdwerk. Het is ons verlangen om kinderen en jongeren te wijzen op Christus, Die zelf gezegd heeft: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

De weg naar Thailand
Al geruime tijd wisten we dat we iets met zending moesten. Daarom zijn we direct na ons trouwen begonnen met de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk. Later hebben we trainingen gevolgd bij Child Evangelism Fellowship (CEF) in Zwitserland en All Nations in Engeland. We hadden niet verwacht dat God ons naar Thailand zou leiden. Onze aandacht werd getrokken door een advertentie in het blad Discipel. Deze advertentie liet ons niet los en we besloten contact op te nemen met Kimon. Na een aantal gesprekken waren we er nog niet zeker van of God ons naar Thailand leidde, maar na een periode van gebed wees God heel duidelijk de weg.

Kinder- en jeugdwerk
In 2011 vertrokken we met onze kinderen naar Thailand. Na een jaar taal- en cultuurstudie hebben we vervolgens gedurende vier jaar lang kinder- en jeugdwerk gedaan in het arme noordoosten van Thailand. In 2016 werden we door Overseas Missionary Fellowship (OMF), een partnerorganisatie van Kimon, gevraagd om de rol van Daniel Training Leader op ons te nemen. Na een periode van gebed kregen we rust en vrede in ons hart om deze bediening op te pakken.

Daniel Training Leader
Als Daniel Training Leader zijn we onderdeel van het leiderschap van OMF Thailand. We geven leiding aan de taal- en cultuurschool, hebben zendelingen in hun eerste jaar onder onze hoede en faciliteren zaken als huisvesting en kinderopvang. Daarnaast bieden we een luisterend oor. In deze rol laten we ook zien hoe essentieel kinderwerk is in het bereiken van Thailand met het Evangelie. Door onze ervaring kunnen we concrete handvatten geven hoe kinder- en jeugdwerk op te zetten. Ook nemen we nieuwe zendelingen tijdens kerst mee op evangelisatieacties in scholen. De meeste scholen zijn graag bereid zendelingen de mogelijkheid te geven het evangelie te delen met Thaise kinderen.

Gevangenisbediening
Sinds kort is er een andere bediening op ons pad bijgekomen en dat is de gevangenisbediening. Één van onze werknemers ging al jaren naar de gevangenis om te evangeliseren. Vele mannen zijn tot geloof gekomen. Tijdens Covid kwamen er ineens veel gelovige gevangenen vrij. Samen met lokale Thaise christenen hebben we een team gevormd en een programma ontwikkeld om deze mannen te helpen op fysiek, mentaal en geestelijk gebied. We vertrouwen op de Heere dat Hij ons in deze bediening verder zal leiden.

Toekomst
Inmiddels zijn we al weer vele jaren in Thailand en kunnen we getuigen van Gods leiding in ons leven. Ook toen we halverwege 2020 aan de Heere God voorlegden of we ons moesten richten op een terugkeer naar Nederland of dat onze plek voorlopig in Thailand is. En ook nu weer gaf Hij heel duidelijk richting. Voorlopig richten we ons op verdere bediening in Thailand.

Doneren via de doneer knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon
Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van de veldwerker te vermelden. (Familie Bak)Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten