Marije Meerkerk

Marije Meerkerk

Marije Meerkerk

“Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?” Romeinen 10:13-14

Voorstellen
Ik ben Marije Meerkerk. In december 2015 ben ik vanuit Bleskensgraaf, een dorp in de Alblasserwaard, verhuisd naar Moekatsjevo, een stad in het zuidwesten van Oekraïne. Zo’n vijftien kilometer van mijn woonplaats ligt het kleine dorpje Dombok. Daar mag ik werken onder de zigeuners.

Stukje achtergrond
Oekraïne is een land dat regelmatig in het nieuws is door binnenlandse onrusten waaronder de annexatie van De Krim door de Russische regering in Moskou. Het is een land met 1,6 miljoen vluchtelingen, burgers die niet meer terug kunnen naar hun eigen stad of dorp.

Eerste kennismaking
In 2009 maakte ik voor het eerst kennis met Oekraïne. Na het afronden van mijn studie SPH heb ik toen tweeënhalve maand in een ziekenhuis mogen zorgen voor kinderen die door hun ouders waren achtergelaten. Dat ik een jaar later voor een halfjaar zou terugkeren, had niemand verwacht. Ik ook niet.

Oog voor de Roma
In Oekraïne wonen veel Roma, een zigeunervolk dat grote armoede kent. Een volk dat met de nek wordt aangekeken, ook door christenen. Maar ik weet zeker dat God ook de Roma op het oog heeft. Hij geeft ons zelfs de opdracht om ons te ontfermen over de armen.

Groeiend verlangen
Het jaar na mijn eerste kennismaking met Oekraïne groeide mijn liefde voor het land en werden mijn hart en ogen geopend voor de Roma en de kinderen die opgroeien in kindertehuizen. Ik kreeg het verlangen om hen te vertellen over onze God, Die ook naar hén omkijkt. Elke keer als ik sindsdien naar Oekraïne ging om weer een aantal weken in het ziekenhuis te werken, groeide mijn verlangen om de Roma over God te vertellen.

Preschool
Toen ik eenmaal weer in Nederland was, ging mijn verlangen niet weg. Het bleef. En het werd sterker. Ik geloof dat God mij dat verlangen gegeven heeft. Daarom heb ik er gehoor aan gegeven en ben ik na een tijd van voorbereiding naar Oekraïne uitgezonden. In het zigeunerkamp Dombok heb ik een préschool gestart. De kinderen ontvangen onderwijs om ze voor te bereiden op school en door middel van kinderclubs leren de kinderen over de Heere Jezus.Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Nieuwe veldwerkers

 1. Familie Blok
  96 dagen resterend
 2. Hans en Gerrie Kasbergen
  96 dagen resterend
 3. Marianne Janse
  96 dagen resterend
 4. Mirjam Marijs
  96 dagen resterend