José Weijers

José Weijers

José Weijers

José Weijers

José Weijers

Voorstellen
Mijn naam is José Weijers en ik ben opgegroeid in het Twentse Wierden. Sinds januari 2019 woon ik in Port Elizabeth, Zuid-Afrika en werk ik in Missionvale, één van de armste townships van Port Elizabeth. Vanuit Gods liefde mag ik hier meer hope, worth en joy geven, de drie kernwoorden van mijn missie.

Hoe het begon
Al lange tijd was er in mij een verlangen om naar een ander land te gaan om mensen te helpen in hun omstandigheden. Een paar jaar voordat ik naar Zuid-Afrika ging, wist ik dat het tijd was om actie te ondernemen en op zoek te gaan naar Gods plan. Ik bezocht een informatieweekend over wat het betekent om uitgezonden te worden en deelde dat met mijn thuisgemeente in Wierden. Ik heb met meerdere mensen en organisaties gesproken. Één van deze personen kende het Missionvale Care Centre, omdat hij met zijn goed-doel-organisatie in de stad een bakkerij heeft gebouwd die onder andere het Missionvale Care Centre van brood voorziet.

Naar Zuid-Afrika
En zo kwam het dat ik naar Zuid-Afrika reisde om dit centrum te zien. Ruim een week heb ik daar geholpen en heb ik ervaren hoe het is om te werken in een township. In deze week werd het voor mij duidelijk dat dit de plek is waar God mij vraagt te zijn. Terug in Nederland kwam ik in contact met Kimon en de Heere God heeft zegen gegeven voor de uitzending.

Missionvale
Missionvale is een arme gemeenschap met veel werkloosheid en gerelateerde problemen. Op dit centrum werk ik mee aan de ontwikkeling en het herstel van de gemeenschap. Bij ontwikkeling denken we bijvoorbeeld aan het vergroten van eigenwaarde. Herstel van de gemeenschap richt zich onder andere op het bevorderen van de zelfredzaamheid. Hiervoor zet ik praktische projecten op die aansluiten bij de behoefte van de bevolking.

Discipel
Door in mijn werk het evangelie te delen en het handen en voeten te geven, hoop ik een voorbeeld te zijn voor de jongeren. Zo mag ik gehoor geven aan de opdracht uit Mattheus 28 vers 19 om een discipel te zijn, waardoor ook het hart van het centrum, in de Heere, versterkt en uitgedragen wordt.

Eerste jaren
De eerste jaren heb ik mij met name gericht op de volgende drie doelstellingen:

 1. het begeleiden en coachen van kinder- en jeugdevangelisatie,
 2. het doen van een impactstudie naar het effect en de kwaliteit van de hulpverlening en
 3. het opzetten van een handwerkproject voor kansarme jongeren.

Kinder- en jeugdevangelisatie
Op het terrein van Missionvale Care Centre staat een Primary School (basisschool). Iedere middag is er een programma voor de kinderen gericht op extra begeleiding en ontspanning door diverse activiteiten. Hier komen ongeveer 100 kinderen op af. Voor deze groep kinderen heb ik evangelisatiewerk opgestart en begeleid. Het is de bedoeling dit steeds verder uit te breiden, om zo de kinderen al jong over Jezus te vertellen en hen te helpen staande te blijven in de moeilijkheden die hen wachten!

“ Ouers het hulle kindertjies na Jesus toe gebring sodat Hij hulle kon aanraak”

Impactstudie
Het Missionvale Care Centre had behoefte aan een beter inzicht van de effecten van de hulpverlening. Hieruit kwam de vraag om aan een impactstudie te werken. Ik heb de verschillende onderdelen van het project, zoals voedselverstrekking en medische zorg, apart bekeken op kwaliteit, resultaat en verbeterpunten. Met de uitkomsten en resultaten kunnen verbeteringen worden doorgevoerd en betere keuzes worden gemaakt met als doel de hulpverlening uit te breiden.

Handwerkproject
Ook mijn creativiteit wilde ik hier graag inzetten om kansen te bieden. Op het Missionvale Care Centre is een graft unit (handwerk lokaal) waar verschillende producten gemaakt worden. Tot voor kort waren hier echter alleen volwassen vrouwen actief. Ik heb mij ervoor ingezet om de jeugd, die geen kansen meer heeft op het volgen van de High School in de stad, praktische mogelijkheden te bieden. Het handwerkproject biedt hen de mogelijkheid zich zowel persoonlijk als financieel verder te ontwikkelen.

‘There is a church because there is a mission’

Verlenging
Voor de komende jaren (verlengingsjaren) zijn opnieuw doelen bepaald. Naast de continuering van mijn werk in Missionvale hoop ik mij de komende jaren ook in te zetten voor Harvest Kleinskool.

Bijbelcursus
Harvest Kleinskool is een missiepost bij het township Kleinskool van Harvest Church in Port Elizabeth. Hier werk ik mee aan het uitbreiden van Zijn Koninkrijk in de gemeenschap. Dit doe ik onder meer door het faciliteren van een Bijbels gebaseerde cursus.

‘Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen.’ (1 Johannes 3:16)

Rehabilitatiecentrum
Met het faciliteren van een Bijbels gebaseerde cursus werk ik aan de fundatie voor één van de behoeftes in deze en de omliggende gemeenschappen. Tijdens de cursus komen de pijnpunten bloot te liggen waar deelnemers mee worstelen. Dit kunnen zaken zijn als: niet verwerkte pijn, drank, drugs, en overspel. Door de intrinsieke motivatie om te veranderen, ontstaan tijdens de Bijbelstudie, is het nodig dat er professionele begeleiding wordt aangeboden. Uit deze behoefte is het proces gestart om een rehabilitatiecentrum op te zetten met een christelijke grondslag. Bij de visie voor de realisatie van dit rehabilitatiecentrum ben ik betrokken. Hier gaat gewerkt worden aan persoonlijk herstel waarmee we indirect werken aan het herstel van de gemeenschap.

Misschien zal mijn werk maar een kleine druppel zijn, maar de kinderen en bewoners van Missionvale en Kleinskool zijn het waard!

Wilt u graag mijn nieuwsbrieven ontvangen, stuur dan een mailtje naar: jweijers@kimon.nl

Bidt u mee voor het werk?Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Nieuwe veldwerkers

 1. Familie Blok
  24 dagen resterend
 2. Hans en Gerrie Kasbergen
  24 dagen resterend
 3. Marianne Janse
  24 dagen resterend
 4. Mirjam Marijs
  24 dagen resterend