Amadu Djulde Queita

 • Kimon
 • Amadu Djulde Queita
Amadu Djulde Queita

Amadu Djulde Queita

Amadu Djulde Queita is geboren op 8 Maart 2004. Hij woont in Buba, in de wijk Nema II, in de provincie Quinara. De stiefvader van Amadu is toverdokter en hij werkt ook op het land. De moeder van Amadu zorgt voor het huishouden en helpt ook bij het werken op het land. Omdat de vader van Amadu eigenlijk niet zijn echte vader is, zorgt hij niet goed voor Amadu. Amadu heeft nog 4 jongere broers van 15, 12, 10 en 2 jaar. De familie van Amadu is moslim. Amadu is geboren met Cerebrale Parese. Hij heeft verminderde kracht in alle vier zijn ledematen. Amadu kan wel lopen, maar aan zijn manier van lopen zie je dat hij problemen heeft. Ook praat hij niet helemaal goed. Amadu is niet zo vlug van begrip. Dat vindt vooral zijn vader erg moeilijk. Amadu gaat naar school, maar dat gaat wel moeizaam. Hij blijft heel geregeld een jaar zitten. Hij heeft een naaimachine, waar hij wat op probeert te naaien. Amadu heeft hulp nodig om zijn schoolgeld en schoolspullen te kunnen betalen. Daarnaast heeft hij fysiotherapie nodig. Ook zou een paar keer in het jaar een stel nieuwe kleren best heel welkom zijn. Wat zou het daarom fijn zijn als Amadu een sponsor krijgt!

Land
Guinee-Bissau, een land in het westen van Afrika, grenzend aan de Atlantische Oceaan en aan de landen Senegal en Guinee. De officiële taal van Guinee-Bissau is Portugees. Guinee-Bissau behoort tot de allerarmste landen ter wereld. Inwoners zijn vrijwel geheel afhankelijk van de opbrengsten van het land. Er is geen openbare elektriciteitsvoorziening en zelfs in de steden is drinkbaar water niet vanzelfsprekend, laat staan in de afgelegen dorpjes. Vrouwen en kinderen slepend met grote jerrycans water is een dagelijks terugkerend beeld. Een groot deel van de bevolking hangt het animisme aan, een natuurgodsdienst waarbij krachten uit de natuur aanbeden worden. Het animisme kenmerkt zich ook door angst voor ziekte of onheil. Kinderen met een beperking worden in Guinee-Bissau dan ook gezien als veroorzakers van ziekten, ellende en de dood in families. Daarom wil een groot deel van de gemeenschap niets met gehandicapte kinderen te maken hebben en werpt hen weg. Deze ‘onzichtbare’ kinderen, nu vaak verborgen in donkere hutten, wil Kimon naar buiten halen en letterlijk in het licht zetten.

Project Jedidja
Het team van Jedidja is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali, een groot gebied in zuidwest Guinee-Bissau. Daar realiseert Jedidja zorg voor ruim 500 kinderen met een beperking en stimuleert hen in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Deze zorg is gebaseerd op een CBR-aanpak (Community Based Rehabilitation) waarbij kinderen binnen de eigen familie en gemeenschap opgroeien. Daar ontvangen ze zorg en begeleiding en worden ze maandelijks bezocht door een ambulant begeleider. Centraal staat hierbij de boodschap naar de ouders: uw kind is een waardevol schepsel! Daarnaast ontvangen kinderen passend onderwijs zodra dat mogelijk is.


Ja, ik sponsor Amadu Djulde Queita voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
  KVK: 4102 4606

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift
  Advertentiekaart (bedrijven)

  Openingstijden

  Zondag Gesloten
  Maandag 09:00–17:00
  Dinsdag 09:00–17:00
  Woensdag 09:00–17:00
  Donderdag 09:00–17:00
  Vrijdag Gesloten
  Zaterdag Gesloten