Jeovane Nandame

Jeovane Nandame

Jeovane Nandame

Jeovane Nadame woont in de plaats Cubaqur, Catio in de provincie Tombali. Bij de geboorte en in de eerste maanden van Jeovanes leven merkten de ouders niet dat Jeovane doof was. Later, toen hij 3 jaar was, huilde Jeovane soms erg lang. Toen hebben ze hem naar het ziekenhuis in Bissau gebracht om te kijken wat er aan de hand was. Daar ontdekten ze dat Jeovane doof is. Jeovane is een rustige, opgewekte jongen. Wat hij niet leuk vindt is dat hij er soms achter elkaar voor allerlei opdrachten opuit gestuurd wordt. De vader van Jeovane werkt op het land. De moeder van Jeovane is overleden. Maar zijn vader had twee vrouwen, dus Jeovane heeft nog wel een stiefmoeder. Jeovane woont bij zijn vader en stiefmoeder. Jeovane heeft een zus van 6 jaar. Haar stiefmoeder heeft twee kinderen, een meisje van 2 ½ jaar en een jochie van 3 maanden. Met uw steun kan Jeovane naar school. Op dit moment gaat Jeovane naar school. In zijn dorp is een school, maar de leerkracht kan geen gebarentaal. De ouders zijn er nog niet over uit om hun kind wel of niet naar Buba te laten gaan, naar een school waar gebarentaal is. De familie is wel gestimuleerd om Jeovane daar naar toe te laten gaan. Jeovane heeft geld nodig om de school en schoolspullen te kunnen betalen. Naast school helpt Jeovane wat bij het werken op het land en verder speelt hij met zijn vrienden. Jeovane en zijn familie gaan niet naar de kerk.

Land
Guinee-Bissau, een land in het westen van Afrika, grenzend aan de Atlantische Oceaan en aan de landen Senegal en Guinee. De officiële taal van Guinee-Bissau is Portugees. Guinee-Bissau behoort tot de allerarmste landen ter wereld. Inwoners zijn vrijwel geheel afhankelijk van de opbrengsten van het land. Er is geen openbare elektriciteitsvoorziening en zelfs in de steden is drinkbaar water niet vanzelfsprekend, laat staan in de afgelegen dorpjes. Vrouwen en kinderen slepend met grote jerrycans water is een dagelijks terugkerend beeld. Een groot deel van de bevolking hangt het animisme aan, een natuurgodsdienst waarbij krachten uit de natuur aanbeden worden. Het animisme kenmerkt zich ook door angst voor ziekte of onheil. Kinderen met een beperking worden in Guinee-Bissau dan ook gezien als veroorzakers van ziekten, ellende en de dood in families. Daarom wil een groot deel van de gemeenschap niets met gehandicapte kinderen te maken hebben en werpt hen weg. Deze ‘onzichtbare’ kinderen, nu vaak verborgen in donkere hutten, wil Kimon naar buiten halen en letterlijk in het licht zetten.

Project Jedidja
Het team van Jedidja is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali, een groot gebied in zuidwest Guinee-Bissau. Daar realiseert Jedidja zorg voor ruim 500 kinderen met een beperking en stimuleert hen in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Deze zorg is gebaseerd op een CBR-aanpak (Community Based Rehabilitation) waarbij kinderen binnen de eigen familie en gemeenschap opgroeien. Daar ontvangen ze zorg en begeleiding en worden ze maandelijks bezocht door een ambulant begeleider. Centraal staat hierbij de boodschap naar de ouders: uw kind is een waardevol schepsel! Daarnaast ontvangen kinderen passend onderwijs zodra dat mogelijk is.


Ja, ik sponsor Jeovane Nandame voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
  KVK: 4102 4606

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift
  Advertentiekaart (bedrijven)

  Openingstijden

  Zondag Gesloten
  Maandag 09:00–17:00
  Dinsdag 09:00–17:00
  Woensdag 09:00–17:00
  Donderdag 09:00–17:00
  Vrijdag Gesloten
  Zaterdag Gesloten