Joyakim Rakesh

Joyakim Rakesh

Joyakim Rakesh

Joyakim is geboren in 2010. Hij is geboren in een Christelijk gezin en heeft zelfs een christelijke naam gekregen! Het is heel verdrietig dat zijn vader is overleden en dat zijn moeder nu alleen voor het gezin met 3 jongens moet zorgen. Ze zijn erg arm. Zijn opa heeft gezorgd dat Joyakim goed eten en onderwijs kan ontvangen in het Samaritan Childrens Home waar hij nu woont. Zorgt u ervoor dat hij kan blijven studeren?


Ja, ik sponsor Joyakim Rakesh voor €1,- per dag!
Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.