Raju Tripura

Raju Tripura

Raju Tripura

Raju Tripura is geboren in 2018 en opgegroeid in Bandarban Districht in Bangladesh. Hij komt uit een groot gezin. Zijn moeder is overleden en zijn vader werkt als boer. Helaas verdient hij niet genoeg om in het levensonderhoud van zijn gezin te voorzien. Daarom is Raju in Samaritan Children Home gaan wonen. Nu krijgt hij eten, kleding, onderdak, onderwijs en gezondheidszorg en hij kan met vrienden spelen. Het meest belangrijke is dat hij over de enige ware God hoort.

Land
Bangladesh is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Door de laaggelegen ligging aan de monding van grote rivieren is het land erg vruchtbaar, maar zijn er ook vaak overstromingen. Bangladesh heeft een tropisch klimaat dat gekenmerkt wordt door drie seizoenen: een milde, droge winter van oktober tot maart, een hete, vochtige zomer van maart tot juni en een vochtig, warm regenseizoen (moesson) van juni tot oktober. Bangladesh is een islamitisch land. De tweede grote godsdienst is het hindoeïsme. Daarnaast is nog een klein deel van de bevolking boeddhist of christen.

Samaritan Children Home
Samaritan Children home ligt in Savar, zo’n 30 kilometer van de hoofdstad Dhaka in Bangladesh. In het Samaritan Children Home worden ruim 400 wezen, halfwezen, straatkinderen en kinderen uit zeer arme gezinnen opgevangen. Een oase te midden van een land dat geteisterd wordt door armoede en natuurrampen. Kinderen die anders grote kans zouden hebben rechtstreeks in de goot te belanden, ontvangen hier onderdak, eten, kleding, onderwijs en een christelijke opvoeding. Het doel is hen zo op te voeden dat ze uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Het is belangrijk dat in deze door de Islam gedomineerde maatschappij straks goed opgeleide en toegeruste christenjongeren instromen. Samaritan Children Home Primary en High School biedt de kinderen onderwijs vanaf de playgroup (kleuterschool) tot grade 10 (laatste klas van het voortgezet onderwijs). Voor de meisjes die niet goed kunnen leren is er vakonderwijs in de vorm van een naaiproject. Hier leren zij dameskleding te maken voor vrouwen uit de omgeving. Voor de jongens met leerproblemen is er het mechanisch opleidingscentrum waar ze onder andere leren lassen, frezen en boren. De opleiding duurt een jaar en wordt gegeven in kleine groepjes zodat er meer tijd en aandacht aan deze jongens gegeven kan worden. De meeste kinderen die in het Samaritan Children Home wonen, hebben een islamitische, boeddhistische of hindoeïstische achtergrond. Slechts een enkeling is christen. Hier komen de kinderen in aanraking met het Evangelie. Elke dag wordt begonnen en geëindigd met een samenkomst in de chapel (kapel op het terrein van het Samaritan Children Home) waarbij samen gezongen, gebeden en uit de Bijbel gelezen wordt. Oudere kinderen vervullen om de beurt diverse taken bij deze samenkomsten en leren zo ook het Evangelie uit te dragen.


Ja, ik sponsor Raju Tripura voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
  KVK: 4102 4606

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift
  Advertentiekaart (bedrijven)

  Openingstijden

  Zondag Gesloten
  Maandag 09:00–17:00
  Dinsdag 09:00–17:00
  Woensdag 09:00–17:00
  Donderdag 09:00–17:00
  Vrijdag Gesloten
  Zaterdag Gesloten