Congo, Bukavu

Congo | Bukavu

In het oosten van de Democratische Republiek Congo ligt de grote stad Bukavu. De afgelopen decennia is de regio het toneel geweest van conflicten en (burger)oorlogen. Nog steeds domineren rebellengroepen de regio in hun strijd om macht en rijkdom uit de rijke delfstoffen die in het oosten van Congo gevonden worden. Hierdoor ontvluchten vele families hun dorpen en zoeken een veilig heenkomen in de steden. Eenmaal in de stad aangekomen valt de realiteit tegen; voor zoveel mensen is geen werk of een fatsoenlijk onderkomen te vinden. Politieke instabiliteit en ontstellende corruptie brengt het land nog dieper in de problemen. Door een falend overheidsapparaat tiert de criminaliteit welig en heerst er een schrikbarende moraal. Duizenden kinderen belanden door al deze moeilijkheden op straat.

Van 2014 tot 2018 is jaarlijks een groep straatjongeren opgevangen en uitgenodigd om naar het centrum van Kimon Congo te komen. Hier konden zij hun verhaal kwijt, kregen ze een voedzame maaltijd aangeboden, wasten ze zichzelf en volgden ze lessen tot ze weer in staat waren om in te stromen in het reguliere onderwijs.

Onderwijs
Voor deze kinderen bekostigt Kimon Congo het schoolgeld en zorgt voor alle benodigdheden zoals het schooluniform, schoenen en een schooltas met schriften en andere schoolspullen. Deze zorg gaat door totdat het voortgezet onderwijs of een beroepsopleiding is afgerond en de jongere in staat is om zelf verder te komen.

Evangelisatie
Op de scholen wordt wekelijks aan de kinderen van het project catechisatie gegeven, waarbij uiteraard ook de andere kinderen van de school welkom zijn. Voor dit werk worden volwassenen opgeleid om de kinderen betrouwbaar onderwijs te kunnen geven.

Sponsorkinderen
Het project wordt grotendeels bekostigd uit sponsorgelden van het sponsorprogramma. Wilt u meer weten over het sponsorprogramma of zoekt u een sponsorkindje? Kijk dan op de pagina sponsorkinderen.

Doneren
Doneer onder andere voor dit project op:

Caroline Mager

Sinds 2021 is Caroline Mager betrokken bij het project. Zij woont met haar gezin in het zuidwesten van Rwanda en kijkt vanuit huis uit op de stad Bukavu, aan de overkant van de grens. Een aantal keer per jaar bezoekt zij de organisatie om het sponsorprogramma op te volgen. Zo weten we zeker dat het sponsorgeld goed terecht komt. Samen met de lokale staf zorgt ze ervoor dat de jongeren hun school af kunnen maken en zo een steuntje in de rug krijgen om een nieuwe toekomst op te bouwen.

Van 2014 tot medio 2018 werkte het echtpaar Sjaak en Adeline van Rijssel in Congo. Tot 2021 heeft Sjaak het project gemonitord vanuit Nederland. Een aantal keer per jaar bezocht Sjaak de organisatie om de voortgang te volgen.

Tot slot is er vanuit Nederland nog een vrijwilliger bij dit project betrokken voor het vertaalwerk.

Hoofdstad  Kinshasa
Taal  Frans
Inwoners  77.433.744
Oppervlakte  2.334.858 km²
Levensverwachting  56 jaar
Religie  Christendom: 80%
Kindersterfte  73/1000
HIV besmetting  1,1%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten