Congo, Bukavu

Congo, Bukavu

Congo | Bukavu

In het oosten van de Democratische Republiek Congo ligt de grote stad Bukavu. De afgelopen decennia is de regio het toneel geweest van conflicten en (burger)oorlogen. Nog steeds domineren rebellengroepen de regio in hun strijd om macht en rijkdom uit de rijke delfstoffen die in het oosten van Congo gevonden worden. Hierdoor ontvluchten vele families hun dorpen en zoeken een veilig heenkomen in de steden. Eenmaal in de stad aangekomen valt de realiteit tegen; voor zoveel mensen is geen werk of een fatsoenlijk onderkomen te vinden. Politieke instabiliteit en ontstellende corruptie brengt het land nog dieper in de problemen. Door een falend overheidsapparaat tiert de criminaliteit welig en heerst er een schrikbarende moraal. Duizenden kinderen belanden door al deze moeilijkheden op straat.

Sinds 2014 worden kansarme jongeren daar gesteund door Stichting Kimon. Na een instroomtraject gaan ze naar school en volgen ze catechisatie. De kans om hun diploma te halen, met dank aan hun Nederlandse sponsoren die hun schoolgeld betalen, verandert het toekomstperspectief van deze jongeren totaal!

2024 - 2026
In 2024 starten we een driejarige pilot met Stichting Life in Abundance, die al jaren actief is in Bukavu. Zij steunen kansarme gezinnen naar economische zelfredzaamheid, door hen training te bieden en een netwerk in hun lokale kerk. Daar ontvangen ze geestelijke én praktische steun. De kinderen die Kimon nu steunt, blijven naar school gaan. Als zij nog minstens 2 jaar school te gaan hebben, worden hun families opgenomen in het driejarige ontwikkelprogramma. Life in Abundance traint hen, samen met lokale kerken. Na de nodige training kunnen ze met een microkrediet een eigen onderneming starten. Zo kunnen zij zelf in het levensonderhoud van hun gezin voorzien en wordt hulp van buiten overbodig!

Zonder hulp van Boven zal het project niet slagen. Wilt u voor dit project en voor alle betrokkenen bidden?

Belangrijkste voordelen:
We helpen niet langer individuele kinderen, maar hele gezinnen. Dat bevordert het gezag en de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Zo ontstaan gezondere verhoudingen in gezinnen. Het biedt ook kansen voor méér kinderen dan we nu kunnen helpen: broertjes en zusjes profiteren ook mee van betere leefomstandigheden. We helpen niet als rijke mensen op afstand, maar via kerken die nabij zijn. Daarbij willen we hen vooral wijzen op Gods hulp, niet op die van mensen. Het project is veel beter te monitoren dankzij de professionele, ervaren organisatie die Life in Abundance is. Dat is geen overbodige luxe in een complex en corrupt land als Congo.

Wilt u deze kinderen samen met hun gezinnen helpen? Met sponsoren die ons voor €30,- per maand willen steunen, kunnen wij deze pilot uitvoeren. Sponsoren krijgen vier keer per jaar een nieuwsbrief met projectupdates, verhalen en foto’s. Zo ziet u hoe uw bijdrage het verschil maakt! Doet u mee?

Ja, ik steun dit project voor €30,- per maand!

Caroline Mager

Sinds 2021 is Caroline Mager betrokken bij het project. Zij woont met haar gezin in het zuidwesten van Rwanda en kijkt vanuit huis uit op de stad Bukavu, aan de overkant van de grens. Een aantal keer per jaar bezoekt zij de organisatie om het sponsorprogramma op te volgen. Zo weten we zeker dat het sponsorgeld goed terecht komt. Samen met de lokale staf zorgt ze ervoor dat de jongeren hun school af kunnen maken en zo een steuntje in de rug krijgen om een nieuwe toekomst op te bouwen.

Van 2014 tot medio 2018 werkte het echtpaar Sjaak en Adeline van Rijssel in Congo. Tot 2021 heeft Sjaak het project gemonitord vanuit Nederland. Een aantal keer per jaar bezocht Sjaak de organisatie om de voortgang te volgen.

Tot slot is er vanuit Nederland nog een vrijwilliger bij dit project betrokken voor het vertaalwerk.

Hoofdstad  Kinshasa
Taal  Frans
Inwoners  77.433.744
Oppervlakte  2.334.858 km²
Levensverwachting  56 jaar
Religie  Christendom: 80%
Kindersterfte  73/1000
HIV besmetting  1,1%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 09:00–17:00
Dinsdag 09:00–17:00
Woensdag 09:00–17:00
Donderdag 09:00–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten