Congo, Bukavu

Over het project

Straatkinderen: Toka Barabarani!
In de stad Bukavu worden straatjongeren opgevangen die op straat terecht zijn gekomen door de instabiele situatie van de politiek.
Families ontvluchten hun dorpen en zoeken een veilig heenkomen in de steden. Eenmaal in de stad aangekomen, valt de realiteit tegen; er is voor zoveel mensen geen werk of een fatsoenlijk onderkomen te vinden. Duizenden kinderen belanden door al deze moeilijkheden op straat.
Helpt u mee om deze kinderen een toekomst te geven?  Klik dan hier en kies uw sponsorkind!

Centrum
Deze jongeren worden opgezocht op de straat en uitgenodigd om naar ons centrum te komen. Hier kunnen zij hun verhaal kwijt, krijgen een voedzame maaltijd aangeboden, wassen zichzelf en volgen lessen.
Bijbelles maakt een vast onderdeel uit van hun programma en ook in de andere lessen wordt de Bijbelse boodschap zoveel mogelijk verweven. Het streven is dat een groep van dertig kinderen na maximaal zes maanden een betere plaats vindt in de maatschappij en dat deze kinderen hun plek in het gezin weer innemen. Ook aan de familie wordt gedacht. Er wordt onder andere een cursus aangeboden om een gezonde financiële huishouding te voeren. Na afloop van deze cursus, wordt een microkrediet uitgekeerd. Het geld helpt de familie om te voorzien in hun eerste levensbehoeften. Hierdoor hoeft de jongere de straat niet meer op om bij te verdienen.

Nazorg
Ieder gezin wordt maandelijks bezocht. Tijdens deze bezoeken wordt gekeken naar de gezondheid en het welzijn van het kind, en waar nodig hulp geboden.

Actviteiten:
1. Het geven van een cursus over geldbesteding
2. Het aanbieden van een microkrediet van 50$.
Lees hier meer over het project

Klik hier voor het sponsoroverzicht

Doneren
Doneer onder andere voor dit project op:

Inleiding
In het oosten van de Democratische Republiek Congo ligt de stad Bukavu. De afgelopen decennia is de regio het toneel geweest van conflicten en (burger)oorlogen. Nog steeds domineren rebellengroepen de regio in hun strijd om macht en rijkdom uit de rijke delfstoffen die in het oosten van Congo gevonden worden. Hierdoor ontvluchten vele families hun dorpen en zoeken een veilig heenkomen in de steden. Eenmaal in de stad aangekomen, valt de realiteit tegen; er is voor zoveel mensen geen werk of een fatsoenlijk onderkomen te vinden. Politieke instabiliteit en ontstellende corruptie brengt het land nog dieper in de problemen. Door een falend overheidsapparaat tiert de criminaliteit welig en heerst er een schrikbarende moraal. Duizenden kinderen belanden door al deze moeilijkheden op straat.

Op het project
Kimon Congo focust in de begeleiding van straatkinderen op onderwijs. Door de kinderen onderwijs te geven en te laten volgen verkrijgen ze weer een sociale positie en kunnen later een gezin en hun familie onderhouden en normaal functioneren in deze harde maatschappij. Jaarlijks wordt een groep straatjongeren opgevangen en uitgenodigd om naar ons centrum te komen. Hier kunnen zij hun verhaal kwijt, krijgen een voedzame maaltijd aangeboden, wassen zichzelf en volgen lessen tot ze weer in staat zijn om in te stromen in het reguliere onderwijs.

Op het project maakt Bijbels onderwijs een vast onderdeel uit van hun programma en ook in de andere lessen wordt de Bijbelse boodschap zoveel mogelijk verweven. Het streven is dat een groep van zestien kinderen na een seizoen op het project weer naar school kunnen en weer een regulier leven kunnen leiden. Ook aan de familie wordt gedacht. Soms wordt geholpen met een microkrediet om een handeltje te beginnen of een ouder wordt een korte beroepsopleiding aangeboden om in het onderhoud van het gezin te kunnen voorzien.

Op school
Eenmaal (weer) op school bekostigt Kimon Congo het schoolgeld en zorgt voor alle benodigdheden zoals het schooluniform, schoenen en een schooltas met schriften en andere schoolspullen. Deze zorg gaat door totdat het voortgezet onderwijs of een beroepsopleiding is afgerond en de jongere in staat is om zelf verder te komen. Op de scholen wordt wekelijks voor de kinderen van het project catechisatie gegeven, waarbij uiteraard ook de andere kinderen van de school welkom zijn. Voor dit werk worden volwassenen opgeleid om de kinderen betrouwbaar onderwijs te kunnen geven. Voor deze lessen wordt onder meer gebruik gemaakt van het vragenboekje van Hellenbroek

Algemeen
Oost-Congo is getekend door een aanhoudende strijd tussen rivaliserende stammen en rebellenbewegingen. In die strijd worden de meest gruwelijke misdaden begaan. Zo zijn er sinds 1994 in Oost-Congo vele duizenden vrouwen gewelddadig verkracht. In sommige dorpen en gebieden is meer dan 80% van de vrouwelijke bevolking slachtoffer van verkrachting. Velen van deze slachtoffers raken zwanger. Deze moeders worden met hun kinderen door de bevolking en plaatselijke overheden gemarginaliseerd. Getrouwde vrouwen worden soms door hun mannen weggejaagd, uit schaamte. De kinderen worden gezien als rebellen in de dop: zo vader, zo zoon of dochter.

Het sterftecijfer in Oost-Congo onder baby’s van jonger dan 1 jaar is schrikbarend hoog en is de levensverwachting is zeer laag. Veel van de kinderen zijn ondervoed en als gevolg daarvan vatbaar voor ziektes zoals malaria, luchtweginfecties en buikgriep. De moeders schrapen met moeite eten, kleding en medicijnen voor hun kinderen bij elkaar door te werken bij andere mensen. Velen hebben geen vaste woon- en verblijfplaats en leven van de goodwill van anderen.

Hulp
Van 2014 tot medio 2018 werkte het echtpaar Sjaak en Adeline van Rijssel in Congo. Het project wordt grotendeels, bekostigd uit sponsorgelden van het kind-sponsor programma. Hulp aan gezinnen wordt betaald uit de bijdragen vanuit het gezin-sponsor programma. Bijzondere uitgaven, zoals medische hulp en bijvoorbeeld hulp na een brand worden gefinancierd uit giften van bedrijven en particulieren.

De komende periode monitort Sjaak het project in Congo vanuit Nederland. Sjaak bezoekt de organisatie een aantal keren per jaar om de voortgang te volgen. We zien uit naar de vervulling van deze vacature. Helpt u mee om dit zo noodzakelijke werk te kunnen voortzetten?

Hoofdstad  Kinshasa
Taal  Frans
Inwoners  77.433.744
Oppervlakte  2.334.858 km²
Levensverwachting  56 jaar
Religie  Christendom: 80%
Kindersterfte  73/1000
HIV besmetting  1,1%

Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Nieuwe veldwerkers

 1. Familie Blok
  69 dagen resterend
 2. Hans en Gerrie Kasbergen
  69 dagen resterend
 3. Marianne Janse
  69 dagen resterend
 4. Mirjam Marijs
  69 dagen resterend