Guinee-Bissau, Buba

  • Kimon
  • Guinee-Bissau, Buba

Guinee-Bissau | Jedidja

Het team van Jedidja is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali. Een groot gebied in zuidwest Guinee-Bissau. In 2003 is gestart met medisch werk en kinderevangelisatie in Foia. Sinds 2010 is besloten om te richten op gehandicaptenzorg en kinderevangelisatiewerk in de hele zuidelijke regio van het land. In 2012 is een nieuw centrum in Buba gebouwd en in gebruik genomen. D.V. 2021 zal de projectfocus worden gericht op de ontwikkeling van lokaal eigenaarschap.

Evangelisatie
Na jaren van kinderevangelisatiewerk, is het verlangen gegroeid om grotere gebieden met het Evangelie te bereiken. Vele kinderen (en ouderen) hebben nooit van de Heere en Zijn Woord gehoord. Ze leven gebonden aan zonden en duistere machten. Het regionale kinderevangelisatieteam van Jedidja leidt lokaal christenen op voor zondagschool- en kinderevangelisatiewerk. Jedidja ontwikkelt onder andere vertelmateriaal voor hen.

Marianne van Helden

Vakantiegeld binnen? Geef kinderen in Guinee-Bissau een kans om bereikt te worden met het Evangelie. Klik snel verder (op de foto) en doneer!

Zo worden kleine kerkelijke gemeenten in de binnenlanden in staat gesteld om het Evangelie in de eigen leefomgeving te verspreiden. Toegeruste christenen openen thuis Bijbelclubs voor de kinderen uit hun buurt. Ook worden clubs gestart in niet eerder bereikte dorpjes in de omgeving. Vaak komt jong en oud luisteren. Op deze manier draagt dit werk bij aan de groei van de plaatselijke gemeenten en ontstaan vanuit het kinderwerk nieuwe gemeenten, die door christenen (locals) worden geleid.

Medische hulp
Tijdens het werk viel op, dat er regelmatig kinderen met een beperking verdwenen. Na onderzoek bleek dat de bevolking kinderen met een beperking weg doet uit de samenleving. Dit om de familie te beschermen tegen deze ‘boze geesten’. In Guinee-Bissau heerst de opvatting dat kinderen met een beperking, veroorzakers zijn van ziekten, ellende en de dood in families. Daarom wil een groot deel van de gemeenschap niets met gehandicapte kinderen te maken hebben en werpt hen weg.

Nu ontvangen ruim 500 kinderen zorg van Jedidja. Gebaseerd op een CBR-aanpak (Community Based Rehabilitation), groeien deze kinderen binnen de eigen familie en gemeenschap op. Daar ontvangen ze thuisnabije zorg en begeleiding en worden ze maandelijks bezocht door een ambulant begeleider. Centraal staat hierbij de boodschap naar de ouders: Uw kind is een waardevol schepsel! Zo ontwikkelt Jedidja weerbaarheid tegen het lokale gedachtegoed en ondersteunt ouders bij het verlenen van zorg aan hun kinderen.

Jaarlijks worden 8 trainingskampen georganiseerd voor ouders en kinderen uit de doelgroep. Tijdens de training leren zij om met hun kinderen en hun beperkingen om te gaan.

Onderwijs
Als je in Guinee-Bissau onderwijs ontvangt tel je mee in de samenleving. Daarom is het onze doelstelling om alle kinderen in het zuiden van Guinee-Bissau onderwijs aan te bieden. Zoveel als mogelijk in hun eigen dorp.

Om bij jongeren economische zelfstandigheid te stimuleren worden jaarlijkse beroepstrainingen aangeboden. De kansen tot economische zelfstandigheid worden hiermee significant vergroot. Jongeren ontvangen startmateriaal om een beroep uit te oefenen en worden daarna begeleid op de arbeidsmarkt.

De reguliere school in Buba heeft een klas ingericht met speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen. Vanwege de vele dove kinderen, wordt het reguliere onderwijs ondersteund door gebarentolken.

Ondernemerschap
Niet langer afhankelijk zijn van je familie en de samenleving! In je eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat stimuleren wij! Een onderneming opzetten als pindakaasverkoper of als fietsenmaker. Met dat doel geven we beroepstrainingen en prikkelen we ondernemerschap. Na de trainingen ontvangen onze cursisten het nodige gereedschap en een startkapitaal. Onder begeleiding van Jedidja gaan ze aan de slag.

Kimon stimuleert betrokkenheid en eigenaarschap van de lokale bevolking om samen te werken naar financiële onafhankelijkheid van Jedidja. Verschillende projecten staan op stapel, waaronder een kippenproject, de ontwikkeling van een reprocentrum en het bedrukken van T-shirts. De projecten vragen om professionalisering en uitbreiding en dienen enerzijds als inkomstenbron. Anderzijds stimuleren we de plaatselijke economie en werkgelegenheid. Met de focus op jongeren met een beperking.

Sponsorkinderen
Vanwege hun achtergrond en cultuur hebben kinderen met een beperking het in Guinee-Bissau erg moeilijk. Deze ‘onzichtbare’ kinderen, nu vaak verborgen in donkere hutten, willen wij naar buiten halen en letterlijk in het licht zetten. Daarvoor is een sponsorprogramma opgezet. Daarmee realiseren we zorg voor deze kinderen en stimuleren we hen in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Ook ontvangen zij onderwijs zodra dat mogelijk is. Ieder kind ontvangt onderwijs dat past. Zo ontvangen dove kinderen onderwijs met behulp van een doventolk.

Wilt u meer weten over het sponsorprogramma, of zoekt u een sponsorkindje? Kijk dan op de pagina sponsorkinderen.

Klik hier voor de site van Gerda Klaver.

En klik hier om een kijkje te nemen in het jaarverslag 2021 van Jedidja.

Doneren
Doneer onder andere voor dit project op:

Familie Blok

Over Jos en Jolena
Wij zijn Jos en Jolena Blok, sinds 2013 gelukkig getrouwd en gezegend met twee kinderen: Jannafien (2016) en Jan-Onno (2017). We wonen in ’s-Gravenpolder

Sinds april 2020 zijn we benoemd als veldwerkers voor stichting Kimon. Samen hopen we uitvoering te geven aan de visie en missie met het uiteindelijke doel: wijs kinderen de Weg, het evangelie aan kinderen in Guinee-Bissau.

Achtergrond
Jos heeft de opleiding bouwkunde aan TU Eindhoven gevolgd en is de laatste jaren werkzaam als brandveiligheidsadviseur. Vanaf zijn opleiding en de laatste jaren hield hem steeds meer de vraag bezig: ‘Is dit het nu? Carrière maken, meer geld verdienen, leven voor luxe terwijl intussen mensen tekort hebben aan primaire levensbehoeften en het evangelie missen. Maar hoe kan ik met mijn opleiding, ervaring en talenten daarin iets betekenen?’ Jolena heeft de Pabo en HBO pedagogiek gevolgd. Daarna ben ik een aantal jaren werkzaam geweest in het onderwijs en de laatste jaren, naast hoofdzakelijk de zorg voor onze kinderen, werkzaam als ambulant hulpverlener in de opvoedingsondersteuning. Voor mijn afstudeerproject op de Pabo ben ik vijf weken naar de binnenlanden van Gambia geweest. Daar heb ik samen gewerkt met de lokale bevolking. Waarbij een verlangen is gegroeid en gebleven om in Afrika dienstbaar te mogen zijn.

Roeping
‘Neem ons leven laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer.’ Hoe kunnen we onze gekregen talenten, kwaliteiten en ervaringen inzetten tot Zijn eer en ten dienste van onze naaste? Het was een zoektocht, die we samen biddend gingen, naar de weg die de Heere voor ons heeft. Waar andere deuren dichtgingen, werd er een deur naar Guinee-Bissau voor ons geopend. De bezwaren die we in ons hart nog hadden, werden ons uit handen genomen en onze harten ingewonnen voor dit werk. We ervaren hierin de leiding van de Heere en de roep om onze gekregen talenten in Buba te gaan gebruiken.

 

Marianne van Helden

Over Marianne
“Marianne, bidt voor ons. De ouders hebben het verboden om naar de club te komen…” De laatste jaren komt deze vraag regelmatig terug. Het werk breidt uit, maar de strijd ook! Waar in eerste instantie de bevolking welwillend tegenover een kinderbijbelclub stond, beseffen ouders na een aantal jaar dat hun kinderen veranderd zijn, niet meer mee willen doen met de oude gebruiken, maar in Gods wegen willen wandelen. Vandaar dat gebed voor de leerkrachten en de kinderen hard nodig is!

In  Buba is een team met drie parttime medewerkers waaraan ik leiding geef. Samen met dit team geven we trainingen aan lokale gemeenteleden in het Zuiden van Guinee-Bissau. Samen met  heel veel vrijwilligers die zich plaatselijk inzetten voor het kinderevangelisatie werk, worden er heel veel kinderen bereikt. Het kinderevangelisatie werk is enorm gegroeid in de afgelopen jaren, maar zo is het niet direct begonnen…

Het begin werd al in Nederland gelegd. Ik ben opgegroeid in Zwijndrecht, maar na het doorlopen van de Pabo ben ik in 1997 in Rijssen terecht gekomen op de basisschool de Climtuin. Het is altijd mijn gebed geweest of de Heere me wilde laten zien hoe Hij mij wilde gebruiken. De tekst uit Efeze 2:10 was me daarbij altijd een leidraad: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van te voren voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” God heeft al goede werken voor ons voorbereid! Het enige wat wij hoeven te doen is het werk te doen wat God op ons pad brengt. Na een jaar in Rijssen werd ik opgebeld met de vraag om een kinderclub op te zetten in Emmen. Ik zag dit als één van de werken die God voor mij had voorbereid. Uiteindelijk bleek het een voorbereiding op een veel groter werk: Kinderevangelisatie werk in Guinee-Bissau: Kinderen met een animistische of moslimachtergrond bereiken met het evangelie! Het kostte strijd om mijn familie en vrienden achterlaten, maar in die periode zongen we psalm 103:5: “Hij is het, Die ons Zijne vriendschap biedt.” Dit brak mijn laatste strijdpunt af. Met de vriendschap van de Heere kan je overal naar toe!

Zo ben ik in Guinee-Bissau terecht gekomen. De eerste jaren heb ik me in Foia, een klein dorp in het binnenland, ingezet voor alfabetisering en kinderevangelisatie werk. Ik heb er kinderbijbelclubs opgestart in dorpen waar geen kerk was. Ook vertelde ik de koeienjongens uit Gods woord. Uiteindelijk zijn nu al deze clubs tot kleine gemeentes uitgegroeid! Door de vele hulpvragen van de bevolking op gebied van onderwijs tot agrarisch, werd het tijd om ons te bezinnen welk specifiek werk de Heere voor ons hier in Guinee-Bissau had voorbereid. In de periode dat we hier biddend mee bezig waren, werd ik binnen een week door vijf predikanten gevraagd of ik hun gemeenteleden kon leren hoe ze een club moesten opstarten. Voor mij was dit het antwoord, hier lag de nood in Guinee-Bissau waar ik iets voor kon betekenen, dit werk was voor mij voorbereid! Al gauw werd het bekend dat ik samen met Gerda trainingen verzorgde en onze agenda’s raakten steeds voller. We hadden meer mensen nodig voor dit werk! In deze nood voorzag God d.m.v. een leiderschapstraining van het IKEG die in Guinee-Bissau werd gegeven. Samen met 20 nationale mensen werden Gerda en ik in 2009 getraind. Daarna groeide het werk steeds meer. Ik heb trainingen gegeven in bijna elke regio in het zuiden van Guinee-Bissau, teams geholpen clubs te starten, het kinderevenementen en terugkomdagen voor de clubleiding georganiseerd. Op dit moment ben ik bezig met het trainen van regionale teams, zodat zij zelf lokale leerkrachten en clubleiding kunnen gaan trainen. Ook stuur ik het nationale team van IKEG aan, die in de andere provincies in Guinee-Bissau werken. Samen met het nationale team fulltime werkers mag ik een schakeltje zijn, waardoor er kinderen in Guinee-Bissau bereikt worden met het evangelie!

Over Gerda
Domingos, Nildi, Glode, Buassat, Manel, Male, Dabana, Pana, Ngasumba, Biomande, Fadul, Famaquea, Zico en ga zo maar door met namen van kinderen die door ons Project Jedidja geholpen worden. Voor u vreemde namen maar voor mij hebben al deze namen een gezicht van een kind of jongere met een beperking. Niet kunnenhoren, niet kunnen lopen, niet kunnen praten, problemen met de ogen, epilepsie en ga zo maar door. Zo zijn er zovelen die, omdat ze niet normaal mee kunnen helpen thuis, of niet mee kunnen werken als nutteloos worden gezien. Ze worden veracht en de allerkleinsten hebben het gevaar om weggegooid te worden.

Voor deze kinderen met een handicap mag ik nu zorgen. De Heere heeft, al toen ik jong was, het verlangen gegeven om te mogen zorgen voor anderen die het veel minder hebben. Daarom ben ik verpleegkundige geworden. Toen ik de HBO-V af had, was hierin geen werk en daarom ben ik les gaan geven en een opleiding gaan doen om hiervoor bevoegd te worden. Dit alles heeft ertoe meegewerkt dat ik nu mijn werk beter kan doen. Een groot deel van mijn werk bestaat uit het trainen van vrijwilligers om de kinderen met een handicap te bereiken en te helpen.

Verder heb ik 2 curcsussen gedaan bij het IKEG om in Nederland kinderevangelisatiewerk te doen. Dit was ook erg leerzaam voor mijn persoonlijke geloofsleven en nu ook in de gesprekken en bij het
kinderevangelisatiewerk hier in Guinee-Bissau.

Omdat ik geen vast werk kon krijgen als verpleegkundige vanwege bezuinigingen heb ik veel tijdelijk werk gedaan. Ik heb een jaar ervaring opgedaan in de psychiatrie, een paar jaar in de thuiszorg (o.a. met gehandicapte kinderen) en later in een algemeen ziekenhuis. Al deze ervaringen zie ik achteraf als Gods
Hand die alles geleid heeft dat ik een zo breed mogelijke ervaring had, om Zijn werk in Guinee-Bissau te
mogen en te kunnen doen.

Sinds augustus 2003 mag ik werkzaam zijn in Guinee-Bissau. Eerst hadden we een kliniekje waar we
consulten deden en daardoor veel contacten hadden met de bevolking. Ook deden we kinderevangelisatiewerk. Door de jaren heen kwamen we heel wat nood tegen onder de bevolking, ook onder de kindeten. Lichamelijk, sociale en geestelijke armoede. Vooral de kinderen met een handicap trokken mijn aandacht. Wie zorgt er Voor hen? De familie heeft vaak geen tijd, geen ervaring en geen mogelijkheden om hen te helpen. Zijn ze waardeloos? In Gods ogen niet. Help degenen die geen helper hebben. zegt Gods Woord (Psalm 72: 12.13). Door de jaren heen zijn er heel wat kinderen met een handicap op mijn pad gekomen. En anderen zijn weer gegaan of moesten we door de dood verliezen. Verliezen …? of heeft de Heere hen verlost uit hun lijden op deze aarde, omdat het Hem goedacht enkelen van dezen bij Zich te hebben?

Door de vrijwilligers van het project mogen er velen ook in aanraking komen met Gods Woord en met het Zaligmakende Ver1ossingswerk van Jezus Christus. Niet altijd is er de mogelijkheid voor, maar we mogen
bidden dat de Heere zelf deuren opent, zodat we de mogelijkheid krijgen om van Hem te getuigen. Wilt u
daarvoor bidden?

Kolossenzen 4: 2-6 Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging: Biddende meteen
ook voor ons dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om
welke ik ook gebonden ben; opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken. Wandelt met wijsheid
bij degenen, die buiten zijn, de bekwamen tijd uitkopende. Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.

Hartelijke groeten,
Gerda Klaver

Hoofdstad Bissau
Taal Portugees en Creools
Inwoners 1.693.398
Oppervlakte 36.125 km²
Levensverwachting 49 jaar
Religie Traditionele: 50%
Islam: 45%
Christendom: 5%
Kindersterfte 90/1000
HIV besmetting 3,9%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten