Guinee-Bissau, Buba

  • Kimon
  • Guinee-Bissau, Buba

Guinee-Bissau | Jedidja

Kinderen met een beperking hebben het vanwege hun achtergrond en cultuur in Guinee-Bissau erg moeilijk. Zij worden gezien als veroorzakers van ziekten, ellende en de dood in families. Daarom wil een groot deel van de gemeenschap niets met gehandicapte kinderen te maken hebben. Om de familie tegen deze ‘boze geesten’ te beschermen, worden de kinderen in donkere hutten verborgen gehouden of zelfs weggeworpen. Deze ‘onzichtbare’ kinderen wil Kimon naar buiten halen en letterlijk in het licht zetten. In de provincies Quinará en Tombali, in het zuidwesten van Guinee-Bissau, realiseert het team van Jedidja zorg voor deze kinderen.

Jedidja begon in 2003 met medische zorg en kinderevangelisatie in Foia. In 2010 is het werk uitgebreid door zich te richten op gehandicaptenzorg en kinderevangelisatie in de hele zuidelijke regio van het land. In 2012 is een nieuw centrum in Buba gebouwd en in gebruik genomen. Vanaf 2021 wordt de focus gericht op de ontwikkeling van lokaal eigenaarschap.

Vakantiegeldactie Jedidja
Geef een kind een jaar lang epilepsie medicijnen!

Medische hulp
Jedidja biedt zorg aan ruim 500 kinderen met een beperking. De zorg is gebaseerd op een CBR-aanpak (Community Based Rehabilitation). Hierbij groeien de kinderen binnen de eigen familie en gemeenschap op en ontvangen ze thuisnabije zorg en begeleiding. Ook worden ze maandelijks bezocht door een ambulant begeleider. Centraal staat hierbij de boodschap naar de ouders: uw kind is een waardevol schepsel! Zo ontwikkelt Jedidja weerbaarheid tegen het lokale gedachtegoed en ondersteunt ze ouders bij het verlenen van zorg aan hun kinderen.

Jaarlijks worden acht trainingskampen georganiseerd voor ouders en kinderen uit de doelgroep. Tijdens de training leren de ouders om met hun kinderen en hun beperkingen om te gaan.

Evangelisatie
Veel kinderen (en ouderen) in Guinee-Bissau hebben nooit van de Heere en Zijn Woord gehoord. Ze leven gebonden aan zonden en duistere machten. Het regionale kinderevangelisatieteam van Jedidja leidt lokale christenen op voor zondagsschool- en kinderevangelisatiewerk. Jedidja ontwikkelt onder andere vertelmateriaal voor hen. Zo worden kleine kerkelijke gemeenten in de binnenlanden in staat gesteld om het Evangelie in de eigen leefomgeving te verspreiden. Toegeruste christenen openen thuis Bijbelclubs voor de kinderen uit hun buurt. Ook worden clubs gestart in niet eerder bereikte dorpjes in de omgeving. Vaak komt jong en oud luisteren. Op deze manier draagt dit werk bij aan de groei van de plaatselijke gemeenten en ontstaan vanuit het kinderwerk nieuwe gemeenten, die door lokale christenen worden geleid.

Onderwijs
In Guinee-Bissau tel je pas mee als je onderwijs ontvangt. Het is daarom onze doelstelling om alle kinderen in het zuiden van Guinee-Bissau onderwijs aan te bieden; zoveel als mogelijk in hun eigen dorp. De reguliere school in Buba heeft een klas ingericht met speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen. Vanwege de vele dove kinderen wordt het reguliere onderwijs ondersteund door gebarentolken. Om bij jongeren economische zelfstandigheid te stimuleren, worden jaarlijks beroepstrainingen aangeboden. De kansen tot economische zelfstandigheid worden hiermee significant vergroot. Jongeren ontvangen startmateriaal om een beroep uit te oefenen en worden daarna begeleid op de arbeidsmarkt.

Ondernemerschap
Niet langer afhankelijk zijn van je familie en de samenleving. In je eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat stimuleren wij! Een onderneming opzetten als pindakaasverkoper of als fietsenmaker. Met dat doel geven we beroepstrainingen en prikkelen we ondernemerschap. Na de trainingen ontvangen onze cursisten het nodige gereedschap en een startkapitaal. Onder begeleiding van Jedidja gaan ze aan de slag.

Kimon stimuleert betrokkenheid en eigenaarschap van de lokale bevolking om samen te werken naar financiële onafhankelijkheid van Jedidja. Verschillende projecten staan op stapel, waaronder een kippenproject, de ontwikkeling van een reprocentrum en het bedrukken van T-shirts. De projecten vragen om professionalisering en uitbreiding en dienen enerzijds als inkomstenbron. Anderzijds stimuleren deze projecten de plaatselijke economie en werkgelegenheid. Daarbij blijft de focus liggen op jongeren met een beperking.

Sponsorkinderen
Om de zorg voor de kinderen en de vaak speciaal aan hun behoefte aangepaste onderwijsmaterialen te kunnen bekostigen, is een sponsorprogramma opgezet. Daarmee realiseren we zorg voor deze kinderen en stimuleren we hen in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Wilt u meer weten over het sponsorprogramma of zoekt u een sponsorkindje? Kijk dan op de pagina sponsorkinderen.

Klik hier voor de site van Gerda Klaver.

En klik hier om een kijkje te nemen in het jaarverslag 2021 van Jedidja.

Doneren via onderstaande knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon
Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van het project te vermelden. (Jedidja Guinee-Bissau)

Marianne van Helden

Over Marianne
Ik ben Marianne van Helden, opgegroeid in Zwijndrecht, onder de rook van Rotterdam. Na het afronden van de Pabo ben ik een aantal jaar in het onderwijs werkzaam geweest. In augustus 2003 ben ik samen met Gerda Klaver uitgezonden naar Guinee-Bissau en gestart met het opzetten van kinderclubs. Op dit moment train ik lokale christenen voor het opzetten van hun eigen clubs en stuur ik het nationale IKEG-team aan. Samen met het nationale team fulltime werkers mag ik een schakeltje zijn, waardoor vele kansarme kinderen in Guinee-Bissau bereikt worden met het Evangelie!

Roeping
Het is altijd mijn gebed geweest of de Heere mij wilde laten zien hoe Hij mij wilde gebruiken. Daarbij was Efeze 2:10 voor mij persoonlijk leidend. God heeft al goede werken voor ons voorbereid! In 2002 kwam een advertentie van Kimon onder mijn aandacht en die liet me niet meer los. Na veel worsteling, waarbij God de bezwaren één voor één wegnam, solliciteerde ik uiteindelijk. Na een oriëntatieperiode in Guinee-Bissau, was ik ervan overtuigd dat dit de plaats was die God voor mij had voorbereid.

Gerda Klaver

Over Gerda
Ik ben Gerda Klaver Natchende, op 27 november 2020 getrouwd met Edi Natchende. Sinds augustus 2003 woon en werk ik in Guinee-Bissau. In Nederland gaf de Heere mij dat ik op vele verschillende plaatsen mocht werken, om zo veel ervaring op te kunnen doen. Zo heb ik in de thuiszorg gewerkt bij kinderen met een handicap en ben ik docent geweest. Ook heb ik in een algemeen en psychiatrisch ziekenhuis gewerkt. Verder mocht ik helpen op de zondagsschool en de club met asielzoekers. Zo bereidde de Heere mij voor om Zijn werk te mogen doen in Guinee-Bissau.

Roeping
Sinds augustus 2003 mag ik mijn werk doen in Guinee-Bissau. Eerst bestond dit werk uit gezondheidsvoorlichting, consulten en kinderevangelisatie. Door de jaren heen zagen we echter de schrijnende situatie van de kinderen met een handicap. Ik voelde dat daar een grote nood lag, omdat deze kinderen niet de zorg kregen die ze hard nodig hadden. De Heere gaf liefde in mij voor deze kinderen en jongeren. Sinds 2010 hebben we het project Jedidja, hoop voor gehandicapte kinderen, en mogen we heel wat kinderen met allerlei soorten beperkingen helpen.

Hoofdstad Bissau
Taal Portugees en Creools
Inwoners 1.693.398
Oppervlakte 36.125 km²
Levensverwachting 49 jaar
Religie Traditionele: 50%
Islam: 45%
Christendom: 5%
Kindersterfte 90/1000
HIV besmetting 3,9%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 09:00–17:00
Dinsdag 09:00–17:00
Woensdag 09:00–17:00
Donderdag 09:00–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten