Marianne van Helden

  • Kimon
  • Marianne van Helden

Marianne van Helden

Marianne van Helden

Marianne van Helden

Over de missie
In Buba geeft Marianne van Helden leiding aan een team lokale medewerkers. Samen met dit team geeft ze trainingen aan gemeenteleden in het Zuiden van Guinee-Bissau. Geholpen door vele werkers die zich lokaal inzetten voor het kinderevangelisatiewerk, worden er heel veel, meer dan 5000, kinderen met het Evangelie bereikt. Het kinderevangelisatiewerk is enorm gegroeid in de afgelopen jaren, maar zo is het niet begonnen…

Voorstellen
Ik ben Marianne van Helden en opgegroeid in Zwijndrecht. Na het doorlopen van de Pabo ben ik in 1997 in Rijssen op basisschool de Climtuin gaan werken. Het is altijd mijn gebed geweest of de Heere me wilde laten zien hoe Hij mij wilde gebruiken. Daarbij was Efeze 2:10 voor mij persoonlijk leidend. ‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’ God heeft al goede werken voor ons voorbereid! Het enige wat wij hoeven te doen is het werk te doen wat God op ons pad brengt. Na een jaar in Rijssen werd ik gevraagd om een kinderclub op te zetten in Emmen. Ik zag dit als één van de werken die God voor mij had voorbereid. Uiteindelijk bleek het een voorbereiding op een veel groter werk.

Afscheid
Het kostte strijd om mijn familie en vrienden achter te laten, maar in die periode zongen we psalm 103:5: ‘Hij is het, Die ons Zijne vriendschap biedt.’ Dit brak mijn laatste weerstand. Met de vriendschap van de Heere kan je overal naar toe!

Zo ben ik in Guinee-Bissau terecht gekomen om te gaan werken met kinderen met een animistische of moslimachtergrond. Om hen te bereiken met het Evangelie!

Het begin in Guinee-Bissau
De eerste jaren heb ik me in Foia, een klein dorp in het binnenland, ingezet voor alfabetisering en kinderevangelisatiewerk. Ik heb er kinderbijbelclubs opgestart in dorpen waar geen kerk was. Ook vertelde ik de koeienjongens uit Gods woord. Uiteindelijk zijn nu al deze clubs tot kleine gemeentes uitgegroeid!

Hulpvragen
Door de vele hulpvragen van de bevolking, variërend van onderwijskundig tot agrarisch van aard, werd het tijd voor bezinning. Welk specifiek werk heeft de Heere hier in Guinee-Bissau voor ons voorbereid? In deze periode van gebed, werd in één week door vijf predikanten gevraagd hoe zij gemeenteleden konden leren om een Bijbelclub op te starten.

Dit was voor mij het antwoord, hier lag de nood in Guinee-Bissau! Dit werk was voor mij voorbereid! Al snel werd bekend dat ik samen met mijn collega Gerda trainingen verzorgde en onze agenda’s raakten steeds voller. We hadden meer mensen nodig voor dit werk!

De Heere voorziet
In deze nood voorzag God door middel van een leiderschapstraining van het IKEG die in Guinee-Bissau werd gegeven. Samen met 20 locals werden Gerda en ik in 2009 getraind. Daarna groeide het werk verder uit. Ik ben trainingen gaan geven in bijna elke regio in het zuiden van Guinee-Bissau en teams gaan helpen om Bijbelclubs te starten. Er worden nu kinderevenementen en terugkomdagen voor de clubleiding georganiseerd. Op dit moment ben ik bezig met de training van regionale teams, zodat zij zelf lokale leerkrachten en clubleiding kunnen gaan trainen.

Ook stuur ik het nationale IKEG-team aan, voor hen die in andere provincies in Guinee-Bissau werken. Samen met het nationale team fulltime werkers mag ik een schakeltje zijn, waardoor vele kansarme kinderen in Guinee-Bissau bereikt worden met het Evangelie!

Gebed
‘Marianne, bidt voor ons. Ouders hebben de kinderen verboden om naar de club te komen…’ De laatste jaren komt deze vraag regelmatig terug. Het werk breidt uit, maar de strijd ook! Waar eerst de bevolking welwillend tegenover een kinderbijbelclub stond, beseffen ouders na een aantal jaar dat hun kinderen veranderen. Ze willen niet meer meedoen met de oude gebruiken, maar in Gods wegen wandelen. Gebed voor de leerkrachten en deze kinderen is hard nodig!Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift