Marianne van Helden

  • Kimon
  • Marianne van Helden
Marianne van Helden

Marianne van Helden

Marianne van Helden

Marianne van Helden | Guinee-Bissau, Jedidja

Over de missie
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.’ (Efeze 2:10)

Voorstellen
Ik ben Marianne van Helden, opgegroeid in Zwijndrecht, onder de rook van Rotterdam. Na het doorlopen van de Pabo ben ik in 1997 in Rijssen op een basisschool gaan werken. Het was een voorrecht om elke dag de kinderen aan mij toevertrouwd te krijgen en hen te mogen onderwijzen in Gods Woord. In 2003 ben ik samen met Gerda Klaver uitgezonden naar Guinee-Bissau om daar kinderclubs op te zetten. In de loop der jaren is het werk enorm uitgebreid en gegroeid. Op dit moment zet ik zelf geen clubs meer op, maar train ik lokale christenen om hun eigen clubs op te zetten. Daarnaast geef ik leiding aan het nationale IKEG-team. Geholpen door vele werkers die zich lokaal inzetten voor het kinderevangelisatiewerk worden zo meer dan 5000 kinderen met het Evangelie bereikt. Maar zo is het niet begonnen…

Een specifieke taak
De werkdruk in het onderwijs was hoog. Wat ik in Efeze 2:10 las, zorgde voor ontspanning: ‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’ Ik hoefde niet alles zelf te doen; God had een specifieke taak voor mij waar ik in mocht wandelen. Ik hoefde niet te rennen! Toch worstelde ik met de vraag welke specifieke taak de Heere voor mij had voorbereid.

Voorbereiding
Na een jaar in Rijssen werd ik benaderd met de vraag of ik wilde helpen met het opzetten van een kinderclub bij de evangelisatiepost in Emmen. Dit werk heb ik een aantal jaar met plezier gedaan, niet wetend dat dit de eerste stap zou zijn op weg naar een ander land, andere kinderen, maar met hetzelfde doel… Het bleek een voorbereiding op een veel groter werk.

Afscheid
Het kostte strijd om mijn familie en vrienden achter te laten, maar in die periode zongen we psalm 103 vers 5: ‘Hij is het, Die ons Zijne vriendschap biedt.’ Dit brak mijn laatste weerstand; met de vriendschap van de Heere kun je overal naar toe! Zo ben ik uiteindelijk in 2003 uitgezonden naar Guinee-Bissau om kinderen met een animistische of moslimachtergrond te bereiken met het Evangelie!

Het begin in Guinee-Bissau
De eerste jaren heb ik me in Foia, een klein dorp in het binnenland, ingezet voor alfabetisering en kinderevangelisatiewerk. Ik heb er kinderbijbelclubs opgestart in dorpen waar geen kerk was. Ook vertelde ik de koeienjongens uit Gods woord. Uiteindelijk zijn nu al deze clubs tot kleine gemeentes uitgegroeid!

Hulpvragen
Door de vele hulpvragen van de bevolking, variërend van onderwijskundig tot agrarisch van aard, werd het tijd voor bezinning. Welk specifiek werk heeft de Heere hier in Guinee-Bissau voor mij voorbereid? In deze periode van gebed, werd in één week door vijf predikanten gevraagd hoe zij gemeenteleden konden leren om een Bijbelclub op te starten. Dit was voor mij het antwoord, hier lag de nood in Guinee-Bissau! Dit werk was voor mij voorbereid! Al snel werd bekend dat ik samen met mijn collega Gerda trainingen verzorgde en onze agenda’s raakten steeds voller. We hadden meer mensen nodig voor dit werk!

Uitbreiding
In deze nood voorzag God door middel van een leiderschapstraining van het IKEG die in Guinee-Bissau werd gegeven. Samen met 20 locals werden Gerda en ik in 2009 getraind. Daarna groeide het werk verder uit. Ik ben trainingen gaan geven in bijna elke regio in het zuiden van Guinee-Bissau en teams gaan helpen om Bijbelclubs te starten. Er worden nu kinderevenementen en terugkomdagen voor de clubleiding georganiseerd. Op dit moment ben ik bezig met de training van regionale teams, zodat zij zelf lokale leerkrachten en clubleiding kunnen gaan trainen. Ook stuur ik het nationale IKEG-team aan, voor hen die in andere provincies in Guinee-Bissau werken. Samen met het nationale team fulltime werkers mag ik een schakeltje zijn, waardoor vele kansarme kinderen in Guinee-Bissau bereikt worden met het Evangelie!

Gebed
‘Marianne, bid voor ons. Ouders hebben de kinderen verboden om naar de club te komen…’ De laatste jaren komt deze vraag regelmatig terug. Het werk breidt uit, maar de strijd ook! Waar eerst de bevolking welwillend tegenover een kinderbijbelclub stond, beseffen ouders na een aantal jaar dat hun kinderen veranderen. Ze willen niet meer meedoen met de oude gebruiken, maar in Gods wegen wandelen. Gebed voor de leerkrachten en deze kinderen is hard nodig! Bid u mee?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, klik dan hier.

Doneren via de doneer knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon
Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van de veldwerker te vermelden. (Marianne van Helden)Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 09:00–17:00
Dinsdag 09:00–17:00
Woensdag 09:00–17:00
Donderdag 09:00–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten