Malawi, Mzuzu

Malawi kinderen op straat

Malawi | Mzuzu

In het noorden van Malawi zet Kimon zich in samenwerking met de lokale partner Rural Development Partners (RDP) in voor de verbetering van het primair- en vakonderwijs in Malawi. De RDP is een non-profit organisatie die met name gericht is op de arme plattelandsbewoners. Door ontwikkelingswerk samen met de gemeenschap op te zetten, staat RDP dicht bij de mensen.

Onderwijs
In Malawi is er geen opleiding voor onderwijspersoneel. Gerrie Kasbergen, samen met haar man Hans veldwerker in Malawi, heeft een onderwijsprogramma ontwikkeld voor het opleiden van leerkrachten van kleuterscholen, zodat zij met het beperkte lesmateriaal dat zij hebben de ontwikkeling van de kinderen beter kunnen begeleiden en stimuleren.

Hans richt zich op het ontwikkelen van een meer praktijkgerichte aanpak van het onderwijs dat nu vooral theoretisch is. Vanuit zijn praktijkervaring ondersteunt hij de vakscholen in het begeleiden van leraren en leerlingen. Daarnaast assisteert Hans op technisch vlak de organisatie RDP bij het opzetten en implementeren van irrigatieprojecten en technische installaties zoals zonnepompsystemen.

Ondernemerschap
Hans implementeert ondernemerschap in het vakonderwijs en begeleidt studenten bij de ontwikkeling van een startende onderneming. Daarbij ontvangen studenten tips en tools om kennis en producten op de markt te brengen of om een kleine onderneming te starten.

Malawiërs zijn sterk afhankelijk van het weer. Als er te weinig of te veel regen valt, kunnen de oogsten mislukken en volgt er een hongersnood. Dit heeft deels te maken met de klimaatverandering, maar zeker ook met de ontbossing. Hiervoor heeft Hans een bomenproject opgezet. Samen met tientallen lokale bewoners worden honderdduizenden bomen opgekweekt en geplant. Zo worden de berghellingen weer groen.

Evangelisatie
In de lessen over ondernemerschap komt ook aan bod hoe je een goede, christelijke ondernemer kunt zijn. Zo wordt er onder andere aandacht gegeven aan vragen als ‘Wat zegt de Bijbel over handelen?’ en ‘Hoe werk jij en wat presteer je als je werkgever niet aanwezig is?’. Gerrie richt zich op kinderevangelisatie. Dat doet zij door uit de Bijbel te vertellen en met de kinderen geestelijke liederen te zingen.

Daarnaast zijn Hans en Gerrie allebei actief betrokken bij het zondagsschoolwerk. Ook organiseren zij sing-ins voor kinderen rondom hun huis. De belangstelling hiervoor is erg groot.

Doneren
Doneer onder andere voor dit project op:

In the northern part of Malawi Kimon is committed to improving the primary and vocational education together with the local partner, Rural Development Partners (RDP). The RDP is a non-profit organization that is mainly focused on poor rural residents. By doing developmental work together with the inhabitants RDP has created a close relationship with them.

Education
There isn’t an educational program for becoming a teacher. Gerrie Kasbergen, who is closely working together with her husband Hans as a mission worker in Mzuzu, has developed a program to educate preschool teachers, so that they can coach and stimulate the children better with the limited materials they have.

Hans is focused on developing the vocational education to a more practical on-site learning program in contrast to the very theoretical program it is now. Using his knowledge and experience he coaches both the teachers and the students. Hans also assists the RDP with developing and implementing irrigation projects and technical installations such as solar pump systems.

Entrepreneurship
Hans implements business management in the vocational education and coaches students in setting up their own business. Students receive tips and tools to bring their knowledge and/or products on the market by starting a business.

Malawians are very dependent on the weather, more than we are in the west. If there is too much or too little rain crops can fail and a famine will follow. This has to do with climate changes but also with the deforestation. That is why Hans set up a tree project. Together with several local residents they are planting hundreds of thousands of trees; an intense project for the workers that have to work with plus thirty degrees temperature. Every few meters trees are being planted to make the mountain slopes green again.

Evangelism
In the business classes we also discuss how to be a good Christian business man. Also how you can be a good employee from a Christian perspective. Questions are addressed such as ‘What does the Bible say about trade?’ and ‘How do you work and what do you accomplish when the manager isn’t present?’.

Gerrie is focused mainly on spreading the Gospel by the children. She does this using Bible stories and singing hymns.

Hans and Gerrie are also active with the Sunday Bible School. They also organize sing-alongs for children by their house, there is a lot of interest in that.

Donate
You can donate to this project under one of the below mentioned categories:

Veldwerkers

Over ons
Wij zijn Hans en Gerrie Kasbergen, allebei geboren in 1960 en afkomstig uit Bergambacht (Zuid-Holland), een klein dorp aan de Lek. Gerrie heeft meer dan twintig jaar in het kleuter- en basisonderwijs gewerkt. Hans heeft als zelfstandig ondernemer ruim twintig jaar als technisch adviseur en technisch ontwerper gewerkt.

Roeping
In 2009 bezochten we onze dochter in Zuid-Afrika die daar voor een halfjaar werkzaam was onder weeskinderen. Ons gebed was: ‘Wilt u ons laten zien hoe wij praktisch kunnen helpen?' In 2011 kregen we de mogelijkheid om een halfjaar onder deze weeskinderen te werken. God zegende ons in deze weg en vanaf 2014 tot 2020 waren we als zendingswerkers werkzaam in Noord-Malawi. In september 2020 zijn we door Kimon uitgezonden om daar ons werk te vervolgen.

About us
We are Hans and Gerrie Kasbergen, both born in 1960 and originate from Bergambacht (South Holland). Gerrie taught in the preschool and primary education for over twenty years. Hans worked as independent business owner over twenty years giving technical advise and making technical designs.

Calling
In 2009 we visited our daughter in South-Africa who was working there for half a year with orphans. It was shocking to see how these children were living without parents. We were overjoyed when we received a smile from these children. Our prayer became: ‘Will Thou show us how we can help?’. In 2011 we received the opportunity to work with children for half a year. God blessed us in this work and from 2014 till 2020 we worked in North-Malawi. Since September 2020 we are able to pursue this work with Kimon.

 Hoofdstad Lilongwe
 Taal Chichewa en Engels
 Inwoners 19.129.952
 Oppervlakte 118.484 km²
 Levensverwachting 62 jaar
 Religie Protestant: 55%
Katholiek: 20%
Moslim: 20%
 Kindersterfte 42/1000
 HIV besmetting 9,2%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten