Malawi, Rumphi

Kinderevangelisatie

Over het project

Project Rumphi
In samenwerking met stichting Matunkha, richt dit project zich op de verbetering van het primair- en vakonderwijs in Malawi. Voor het primair onderwijs ligt de focus op het opleiden van leerkrachten, zodat zij met de beperkte lesmaterialen de ontwikkeling van de kinderen beter kunnen begeleiden en stimuleren. Voor het vakonderwijs ligt de focus op een meer praktijkgerichte aanpak van het onderwijs. Zo leren jongeren theorie in praktijk brengen.

Evangelisatie
In zijn lessen over ondernemerschap wil Hans graag overbrengen hoe je een goede ondernemer kunt zijn, vanuit een christelijk perspectief. Wat zegt de Bijbel over handelen? Hoe werk jij en wat presteer je als je werkgever niet aanwezig is?  

Gerrie zal zich richten op evangelisatie. Door Bijbelvertellingen en het zingen van geestelijke liederen. Om zo Gods grootheid en genade bekend te maken bij de kinderen. De Heere Jezus zegt immers zelf in Marcus 10 'Laat de kinderen tot Mij komen'.

Onderwijs
Gerrie heeft een onderwijsaanbod ontwikkeld voor leraren van kleuterscholen. Zodat ze inzicht krijgen in de ontwikkeling van kinderen en de afstemming van de leerstof. Door ontwikkeling van eigengemaakte educatieve spelen van lokale materialen, komen kinderen tot leren. Ieder kind op eigen niveau en tempo. 

Hans zal zich richten op de vertaalslag van theorie naar praktijk. Theoretische kennis toepassen en implementeren in het onderwijs. Hans zal vanuit zijn praktijkervaring vakscholen ondersteunen in het begeleiden van leraren en leerlingen. Nu leren studenten tijdens de praktijkvakken werken met Excel uit een boek. De leraar schrijft alles op het schoolbord. Studenten schrijven het over in hun schrift. Een computer hebben de meesten echter nog nooit aangeraakt.
Met zijn technische achtergrond zal Hans vakscholen assisteren: Meedenken met het inrichten van praktijklokalen en meewerken aan het praktisch toepassen van de theorie. 

Ondernemerschap
Hans implementeert ondernemerschap in het vakonderwijs en begeleidt studenten bij de ontwikkeling van een startende onderneming. Daarbij ontvangen studenten tips en tools om kennis en producten op de markt te brengen of om een kleine onderneming te starten.

Over ons
Wij zijn Hans en Gerrie Kasbergen en sinds 2014 werkzaam in Malawi als zendingswerkers. We komen uit Bergambacht (Zuid-Holland), een klein dorp aan de Lek en zijn allebei geboren in 1960, dus niet de jongsten meer. Toch mogen we volop genieten van ons mooie werk in Afrika. Het is dankbaar en prachtig werk om op onbewerkte grond het Evangelie te mogen brengen, maar we missen onze 4 kinderen en 6 kleinkinderen erg. In dit alles is het God die ons kracht geeft, het is niet ons werk maar Zijn werk. ‘Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.’ Filippenzen 4:13 

Roeping
In 2009 bezochten we onze dochters in Zuid-Afrika die daar voor een half jaar werkzaam waren onder weeskinderen. Het was een schok om te zien hoe deze kinderen leven zonder ouders. Het maakte ons blij als we een glimlach mochten ontvangen van deze kinderen. Ons gebed was: ‘Wilt u ons laten zien hoe wij praktisch kunnen helpen'. In 2011 kregen we de mogelijkheid om een half jaar onder deze weeskinderen te werken. God zegende ons in deze weg en vanaf 2014 tot 2020 waren we werkzaam in Noord-Malawi, waar we ons werk vervolgen.

 Hoofdstad Lilongwe
 Taal Chichewa en Engels
 Inwoners 19.129.952
 Oppervlakte 118.484 km²
 Levensverwachting 62 jaar
 Religie Protestant: 55%
Katholiek: 20%
Moslim: 20%
 Kindersterfte 42/1000
 HIV besmetting 9,2%

Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Nieuwe veldwerkers

 1. Familie Blok
  505 dagen resterend
 2. Hans en Gerrie Kasbergen
  505 dagen resterend
 3. Marianne Janse
  505 dagen resterend
 4. Mirjam Marijs
  505 dagen resterend