Oekraïne, Uzhhorod

  • Kimon
  • Oekraïne, Uzhhorod
Oekraïne Blossem Cottage

Oekraïne | Blossom Cottage

Meer dan 105.000 kinderen in Oekraïne moeten opgroeien zonder ouderlijke zorg. Veel van hen zijn achtergelaten in ziekenhuizen of kindertehuizen vanwege armoede, alcohol en drugsverslavingen, geweld en medische problemen. Deze kinderen verdienen zoveel meer dan wat de jeugdzorg in Oekraïne op dit moment te bieden heeft. Achter de muren van gesloten instituten raken ze beschadigd voor de rest van hun leven. Hechtingsproblemen, ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen zijn directe gevolgen van het ontbreken van individuele aandacht en liefde.

Vooral kinderen met een special need hebben het extra moeilijk in grote staatskindertehuizen. Deze kinderen hebben een lichamelijke strijd te leveren tegen bijvoorbeeld hartaandoeningen, neurologische aandoeningen of stofwisselingsziekten, maar hebben door het missen van hun ouders tegelijkertijd nog een andere strijd te voeren: de strijd tegen eenzaamheid en alle lichamelijke en emotionele gevolgen van stress door op jonge leeftijd alleen te zijn. Juist deze kinderen hebben extra begeleiding en liefde nodig, maar in plaats daarvan moeten ze het vaak doen met minimale zorg om te overleven. Ze krijgen geen mogelijkheid om zich te ontwikkelen en echt te laten zien wie ze zijn.

Samen met de Oekraïense organisatie Shade for Children ziet Marianne Janse de noodzaak om nu in te grijpen en verandering te brengen voor deze kinderen. Met Blossom Cottage willen we hoop brengen en een verandering brengen in het lot van kwetsbare kinderen en toekomstige generaties.

Shade for Children heeft 2,2 hectare grond gekocht in het westen van Oekraine. Vergunningen zijn verleend voor het bouwen van een kleine gemeenschap waar kinderen, adoptie ouders en pleegouders elkaar ontmoeten en tot hun recht mogen komen. De eerste stap voor deze visie is de bouw van één klein groepshuis. Een klein groepshuis is één van de alternatieve vormen van opvang van kinderen die mogelijk is in Oekraïne. Deze vorm is speciaal bedoeld voor kinderen met een special need, hun broertjes en zusjes en kinderen uit grote families. Op dit moment zijn grote staatsinstituten het enige alternatief voor kinderen met een special need die niet bij hun ouders op kunnen groeien.

In een klein groepshuis kunnen 8-10 kinderen in een liefdevolle en veilige omgeving wonen. Veel kinderen die nu leven in een staatskindertehuis, krijgen geen individuele zorg en daardoor niet de mogelijkheid zich te ontwikkelen. In Blossom Cottage willen we hen de optimale (medische) zorg en sociale en emotionele begeleiding geven. We weten dat God deze kinderen heeft gemaakt met hun eigen gaven en talenten en we willen hen de mogelijkheid geven dit tot uiting te laten komen. Ook is bekend dat als kinderen de kans krijgen te laten zien wie ze zijn, bijvoorbeeld alleen al doordat ze juist gediagnosticeerd worden en behandeld, de kans op adoptie aanzienlijk stijgt. Uiteindelijk hoort elk kind in een familie en willen we door Blossom Cottage zoveel mogelijk kinderen hier een kans op geven. We hopen in de lente van 2023 te kunnen starten met de bouw van Blossom Cottage en in 2024 de eerste kinderen te kunnen verwelkomen. Ondertussen blijft ook het werk in de kindertehuizen in Transkarpatië doorgaan.

Doneren via onderstaande knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos.

IBAN: NL47 INGB 0006 8492, ten name van: Stichting Kimon
Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van het project te vermelden. (Blossom Cottage Oekraïne)

Over mij
Ik ben Marianne Janse, geboren in Den Haag en opgegroeid in een gezin met vijf kinderen. Na de middelbare school heb ik in Utrecht gewoond, waar ik Diergeneeskunde gestudeerd heb en één jaar als dierenarts heb gewerkt. Eind 2016 ben ik naar Oekraïne verhuisd.

Toen ik daar voor het eerst kennis maakte met jonge kinderen, die door hun ouders in het ziekenhuis werden achtergelaten, raakte me dat bijzonder. Ze lijken door iedereen vergeten te zijn. Dat is zichtbaar in kleine, onbelangrijke dingen; zoals een klein jongetje in een veel te grote roze hartjestrui. Niemand neemt de moeite om hem leuk aan te kleden. Maar ook in grote dingen die van levensbelang zijn; er is niemand die zich inzet om een operatie voor een kindje met een hartprobleem te regelen. 

Roeping
Ik geloof dat God deze kinderen niet vergeet en dat ze ontzettend waardevol voor Hem zijn. Ik ben dankbaar dat ik samen met Nederlandse collega’s iets van Zijn liefde aan deze jonge kinderen mag doorgeven. Door met ze te knuffelen, met ze te spelen en hen te stimuleren in hun ontwikkeling. Met hen te lachen en te zingen. Ik geloof dat deze aandacht hoort bij de eerste levensbehoeften van een kind. We hebben mogen zien dat de kinderen door deze aandacht veranderden. Stille baby’s, waar je moeilijk contact mee kan krijgen, ontwikkelden zich tot kinderen die van zich laten horen en reageren op hun omgeving en andere mensen. 

 Hoofdstad Kiev
 Taal Oekraïens en Russisch
 Inwoners 43.733.762
 Oppervlakte 579.320 km²
 Levensverwachting 72 jaar
 Religie Oosters-Orthodox 76,5%
Katholiek: 8%
Moslim: 1,1%
 Kindersterfte 8/1000
 HIV besmetting 0,9%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 09:00–17:00
Dinsdag 09:00–17:00
Woensdag 09:00–17:00
Donderdag 09:00–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten