Blog

SGP Jongerendag Kimon

Flyeren op de SGP-jongerendag

Daar stonden we dan, 21 maart 2022 op de SGP-jongerendag. Voordat de inloop zou starten, stonden we klaar met onze stand. We hadden gedacht de eerste te zijn, maar het Beatrixtheater was al gevuld met honderden jongelui. Ze hadden er zin in! De dag stond in het teken van het thema veiligheid. Ook voor onze veldwerkers een actueel thema nu de Russen Oekraïne zijn binnengevallen: In hoeverre kan en wil je ‘veilig’ zijn? Tijdens de pauze hebben we een aantal flyers en magazines uit kunnen delen. Het raakte ons om tijdens gesprekken op te merken dat verschillende jongelui zich geroepen weten tot het werken in de zending. We hopen en bidden dat de gesprekken en het leesmateriaal tot zegen mogen zijn voor deze jonge mensen. Want alleen in Zijn armen ben je echt veilig!Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 09:00–17:00
Dinsdag 09:00–17:00
Woensdag 09:00–17:00
Donderdag 09:00–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten