Blog

  • Kimon
  • Kimon Nieuws
  • Vakantiegeld actie: Helpt u mee, voor hulp aan dove kinderen in Guinee?
Vakantiegeldactie Jedidja Dovenzorg

Vakantiegeld actie: Helpt u mee, voor hulp aan dove kinderen in Guinee?

Hierbij willen wij graag uw en jouw aandacht vragen voor onze jaarlijkse vakantiegeld actie.

Kent u Inussa? Hij woont in Guinee-Bissau in West-Afrika en is doof. Zijn moeder gaf aan dat de mensen om haar heen vonden dat ze Inussa weg moest doen, maar dat ze dat niet wilde! Medewerkers van project Jedidja zochten zijn moeder op, begeleidden haar en organiseerden lotgenotencontact. En de moeder nam het besluit om haar zoon te houden! Nu wordt Inussa gezien als iemand met mogelijkheden. Hij gaat naar school. En na schooltijd komt hij naar de timmerwerkplaats van project Jedidja om een beroep te leren. Hij is 16 jaar en denkt na over zijn toekomst!

Om dove kinderen zoals Inussa op school te helpen en met het Evangelie te bereiken, willen we graag gebruik maken van zeven tolken gebarentaal, die van basisschool tot en met voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden.

Vakantiegeld binnen? Laat een doof kind in Guinee-Bissau meedelen:

Met uw gift van € 35,- kan een doof kind een jaar lang via gebarentaal lessen volgen en onderwijs krijgen vanuit de Bijbel!

Help u via uw gift mee, met de verspreiding van het Evangelie in Guinee?

Doneer op NL70 RABO 0157 5187 44 t.n.v. Stichting Kimon onder vermelding van ‘Jedidja dovenzorg’

Of gebruik onderstaande QR code of klik hier:

Ieder bedrag van harte welkom!

Deze actie loopt tot en met 31 augustus 2023Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten