Blog

Jaarverslag Stichting Kimon 2023

Jaarverslag 2023

Als we met dit jaarverslag 2023 het afgelopen jaar afronden, is het goed om de Heere te danken voor wat Hij gaf. Hij heeft ‘veldwerkers’ op ons pad gebracht. Samen wisten we ons geroepen tot het werk in Zijn Koninkrijk, opdat Zijn Koninkrijk kome! ‘Kom en zie’… In het onderstaande jaarverslag leggen wij verantwoording af over het werk dat Stichting Kimon heeft mogen doen in 2023 en hoe uw giften zijn besteed. We willen u na de Heere hartelijk danken voor uw steun en betrokkenheid in het achterliggende jaar en hopen dat u met ons verbonden wilt blijven.

Klik op onderstaande link om het jaarverslag in te zien.
Jaarverslag 2023 Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 09:00–17:00
Dinsdag 09:00–17:00
Woensdag 09:00–17:00
Donderdag 09:00–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten