Oekraïne

Oekraïne

  • € 220,00 Gedoneerd
  • € 10.000,00 Doelstelling
  • 2 Donateurs
2.20% opgehaald

Over de campagne

Marije Meerkerk
Marije MeerkerkOekraïne

.

Aan mijn sleutelbos zit een sleutel die past in het sleutelgat van een huis in Bleskensgraaf, een dorp in de Alblasserwaard.

Sinds eind 2015 hangt er een nieuwe sleutel aan mijn sleutelbos

En díe sleutel past op mijn woning in Oekraïne. Het land dat mijn hart gestolen heeft.

In 2009 – na het afronden van mijn studie SPH – hebben Oekraïne en ik voor het eerst kennis met elkaar gemaakt

Ik heb toen twee en een halve maand in een ziekenhuis voor kinderen gezorgd die waren achtergelaten door hun ouders.

Dat ik een jaar later – in 2010 – voor een half jaar zou terugkeren, had niemand verwacht.

Ik ook niet.

In dat jaar groeide mijn liefde voor het land en werden mijn hart en ogen geopend voor de Roma en de kinderen die opgroeien in kindertehuizen.

Ik kreeg het verlangen om hen te vertellen over onze God, die ook naar hen omkijkt

En elke keer als ik naar Oekraïne ging – om weer een aantal weken in het ziekenhuis te werken – groeide mijn verlangen om de Roma over God te vertellen.

In Oekraïne wonen veel Roma. Een zigeunervolk dat grote armoede kent. Een volk dat nog steeds met de nek wordt aangekeken. Ook door christenen.

Maar ik weet zeker dat God ook de Roma op het oog heeft

Hij geeft ons zelfs de opdracht om ons te ontfermen over de armen.

Mijn verlangen ging – toen ik eenmaal weer in Nederland was – niet weg. Het bleef. En het werd sterker.

Ik geloof dat God mij dat verlangen geeft – daarom heb ik gehoor gegeven aan dat verlangen

Ik heb stappen gezet en tijdens mijn zoektocht werd ik gewezen op stichting Kimon.

Een kennismakingsgesprek volgde.

Het klikte.

Nu – na vele gespreken met mijn kerk en stichting Kimon – is de kogel door de kerk.

Stichting Kimon zendt mij – als veldwerker – uit naar Oekraïne, om daar te werken onder de zigeuners

Tijdens een speciale kerkdienst hoop ik in de herfst van 2015 – vanuit de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf in samenwerking met Stichting Kimon – te worden uitgezonden. Dit zal zijn als alle sponsoring rond is.

Daarna vertrek ik voor 4 jaar naar Dombok – een klein dorpje – in Oekraïne

Romeinen 10:13-14
Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zijn niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

 hoofdstad Kiev
 taal Oekraïens
 inwoners 44.291.413
 oppervlakte 605.550 km2
 levensverwachting 69 jaar
 religie Orthodox 98%
 kindersterfte 8/1000
 HIV besmetting 0,9%

Perspectief 21/3

Kimon steunt een project in Kiev, genaamd Perspectief 21/3. Een christelijk project dat zich richt op Bijbels onderwijs aan kinderen met het syndroom van Down. Het project wil deze kinderen onderwijs, baanbegeleiding en begeleid zelfstandig wonen bieden. Kimon bemiddelt in de sponsoring van kinderen die zo deel kunnen nemen aan Perspectief 21/3.

Over dit project

Oekraïne is een land dat regelmatig in het nieuws is door binnenlandse onrusten waaronder de annexatie van De Krim door de Russische regering in Moskou. Een land met 1,6 miljoen vluchtelingen, burgers die niet meer terug kunnen naar hun eigen stad of dorp.

In december 2015 is Marije Meerkerk vanuit haar kerkelijke gemeente in Bleskensgraaf uitgezonden naar Moekatsjeve in het zuidwesten van Oekraïne. In het zigeunerkamp Dombok heeft ze een préschool gestart. De kinderen ontvangen onderwijs om ze voor te bereiden op school en door middel van kinderclubs leren de kinderen over God en Jezus.

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl