Roman Romashko

Roman Romashko

Toen Roma 4 jaar was werd autisme vastgesteld. Roma begon op de kleuterschool, maar de kleuterschool wilde geen kind met een handicap in de groep. Daarom kon Roma alleen naar een revalidatiecentrum voor kinderen met een handicap. Roma haalde 9 klassen en ontving een certificaat van lager secundair onderwijs. De ouders van Roman waren gescheiden. Roman’s vader werd gedood in de strijd bij Bachmoet. Deze gebeurtenis had een behoorlijke impact op Roman. Nu studeert Roma aan het Centrum voor Sociale Adaptie en Arbeidstraining “Perspectiva 21.3”. Hij leert met mensen te communiceren, vrienden te worden met zijn klasgenoten, te koken, te werken en zich voor te bereiden op een onafhankelijk volwassen leven. Roma is blij om elke dag naar het centrum te gaan, hij vindt het hier echt leuk. Roma is een slimme, onafhankelijke jongen die initiatief toont en het werk ziet dat gedaan moet worden. Hij mist vooral socialisatie – en dat is waar het Perspectiva 21.3 Centrum hem echt mee helpt.

Perspectiva 21.3
Perspectiva 21.3 is een christelijke organisatie in Brovary, een voorstad van Kiev, die opkomt voor de belangen van mensen met het Syndroom van Down, autisme en andere verstandelijke beperkingen. Naast het veranderen van de publieke opinie over mensen met een verstandelijke beperking, biedt het project ook concreet hulp in de vorm van speciaal onderwijs, het creëren van passende banen, ondersteuning op de werkplek en begeleiding naar zelfstandig wonen. In maart 2021 heeft Perspectiva 21.3 een lunchroom geopend die dient als stage- en toekomstige werkplek. Verder is in september 2021 gestart met een centrum voor sociale adaptatie en arbeidsadaptatie waar na het speciaal onderwijs verder geleerd kan worden. Een groot voordeel van dit privécentrum is dat de christelijke identiteit voor 100% behouden kan worden. Wel betekent dit dat het centrum volkomen afhankelijk is van ouderbijdragen en giften van kerken, bedrijven en sponsors. Kimon steunt dit project middels het sponsorprogramma.


Ja, ik sponsor Roman Romashko voor €1,- per dag!  Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

  IBAN

  IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
  KVK: 4102 4606

  ANBI Status

  Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

  Download:
  Overeenkomst periodieke gift
  Advertentiekaart (bedrijven)

  Openingstijden

  Zondag Gesloten
  Maandag 09:00–17:00
  Dinsdag 09:00–17:00
  Woensdag 09:00–17:00
  Donderdag 09:00–17:00
  Vrijdag Gesloten
  Zaterdag Gesloten